Študijsko leto 2022/2023 – Obvestila o pouku

 

1. Študijsko leto 2022/2023 se v skladu s študijskim koledarjem prične s ponedeljkom, 3. oktobra 2022.

2. Objavljeni so splošni informativni urniki po letnikih na spletni strani: Informacije za študente / Študijski koledar in urniki ter na spletnih straneh letnikov.

3. Sprejem za študente 1. letnika EMŠ Medicina in Dentalna medicina bo potekal v ponedeljek, 3. oktobra 2022, ob 8:00 v Veliki predavalnici (kampus Korytkova).

4. Vpis v 1. letnik in višje letnike EMŠ Medicina in Dentalna medicina v študijsko leto 2022/2023.

 

Informacije o vpisu in vpisnih postopkih so na voljo na spletni strani: Informacije za študente / Vpisni postopki

 

Želimo vam uspešen začetek študijskega leta 2022/2023!

 

 

prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.

prodekan

UL Medicinske fakultete

 

prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.

prodekanja

UL Medicinske fakultete

 

prof. dr. Erika Cvetko, dr. dent. med.

predsednica

Komisije za študentska vprašanja

UL Medicinske fakultete

 

mag. Jerneja Čelofiga

Mednarodna pisarna

Služba za študentske zadeve

UL Medicinske fakultete

 

Maruša Vukelić

vodja

Službe za študentske zadeve

UL Medicinske fakultete


PRIPOROČENI HIGIENSKI UKREPI IN PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE PRENOSA ŠIRJENJA OKUŽBE

 

Ministrstvo zaizobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za zdravje z začetkom študijskega leta 2022/2023 predlagata naslednje higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa širjenja okužbe:

  1. Ostani doma

Prosimo vas, da visokošolski zavod obiskujejo le zdravi študenti.

  1. Samotestiranje

Ministrstvo za zdravje je vsem študentom zagotovilo brezplačne teste za samotestiranje na SARS-CoV-2. Samotestiranje študentk in študentov je predvideno: a) v primeru razvoja simptomov, značilnih za okužbo s SARS-CoV-2 ali b) stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2. Za ta namen je študentom zagotovljenih 10 brezplačnih testov na mesec za prostovoljno samotestiranje, ki jih lahko pridobijo v lekarni, na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Testi so že na razpolago, vendar vas prosimo, da najprej porabite morabite zaloge iz preteklega študijskega leta, v kolikor z njimi razpolagate. 

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju, nemudoma pokličite izbranega osebnega zdravnika, v primeru njegove odsotnosti pa kontaktno covid tocko zdravstvenega doma za čimprejšnjo potrditveno testiranje. Na izvid potrditvenega testa počakate v samoizolaciji. V tem času ne zapuščajte doma, omejite stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. V primeru, da je tudi potrditveni test pozitiven, obvestite izbranega osebnega zdravnika in se v nadaljevanju ravnajte po njegovih navodilih. 

Študente vljudno prosimo, da o pozitivnem rezultatu potrditvenega testa obvestite visokošolski zavod, ki ga obiskujete, da lahko izvedejo ustrezne ukrepe za omejitev nadaljnjega širjenja okužbe.


V primeru negativnega rezultata testa pri samotestiranju ni nadaljnjih ukrepov. V primeru, da ima študent simptome, o nadaljnji diagnostiki odloča izbrani osebni zdravnik. 


Dodatna pojasnila glede samotestiranja so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/samotestiranje 

  1. Uporaba aplikacije #OstaniZdrav

Priporočamo uporabo aplikacije #OstaniZdrav, s katero so uporabniki na varen in anonimen način opozorjeni, da so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2. 
Posebej želimo izpostaviti dodatno funkcionalnost aplikacije #OstaniZdrav »check-in«, ki omogoča, da lahko študent v primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 (z vnosom TAN kode v aplikacijo) anonimno obvesti stike, s katerimi je bil istočasno (ali do 30 minut pozneje) v skupnem prostoru ali predavalnici.

Vsak študent/obiskovalec/zaposleni skenira QR kodo, ki je objavljena na vidnem mestu (pred vhodom, na tabli pred začetkom predavanja, na ekranih ali na mobilnih telefonih). To stori z uporabo funkcionalnosti aplikacije »check-in«. V aplikaciji se nato izpiše čas trajanja izobraževanja (predavanja, vaje, izpit, seminarji itd.), ki je določen s strani ustvarjalca QR kode. Če študent z dogodka odide predčasno, se lahko odjavi s klikom na »Odjavi se«, sicer pa je samodejno odjavljen ob izteku časa trajanja dogodka. V primeru, da študent na dogodku ostane dlje, je potrebno QR kodo ponovno skenirati. 


V primeru, da aplikacija študenta opozarja na večje tveganje (rdeče obarvano opozorilo), se ta še naprej lahko udeležuje študijskih obveznosti, ob tem pa v čim večji možni meri upošteva priporočila, izpisana v aplikaciji. Dodatne informacije o aplikaciji #OstaniZdrav so na voljo na: https:/www.cepimose.si/aktualno/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/.

 

Pismo študentom in študentkam

PPT Ostani zdrav