Center za klinično fiziologijo

Predstavitev

 

Klinična fiziologija je študija človeškega telesa, ki se nanaša na medicinsko prakso. Človeška fiziologija je študija fizikalnih, mehanskih in biokemijskih vidikov človeka. Fiziologija se osredotoča na funkcije in procese, za razliko od anatomije, ki je veda o zgradbi in organizaciji telesa. Klinično fiziologijo uporabljamo tudi za razumevanje in popravilo različnih funkcij v človeškem telesu.

 

Primarna smer našega centra je slikanje z magnetno resonanco, s katero lahko neinvazivno opazujemo notranje organe in tkiva človeka.

 

Nakup 3T MR tomografa  z multi-transmit tehnologijo Philips Achieva, ki ga je omogočila ARRS, že od začetka delovanja nudi podporo raziskovalnemu delu tudi drugim fakultetam na UL, Nacionalnemu inštitutu za biologijo, Univerzitetnemu Kliničnemu centru, Bolnišnici Golnik in doktorskim študentom s področja Biomedicine.
Pobudnik centra, prof.dr. Dušan Šuput, ima že dolgoletne izkušnje s slikanjem in spektroskopijo z magnetno resonanco –  že leta 1987 ga je akad. prof. Robert Blinc povabil k sodelovanju in prvi članek je bil objavljen v ugledni reviji leta 1988 (Kveder M, Zupancic I, Lahajnar G, Blinc R, Suput D, Ailion DC, Ganesan K, Goodrich C, Magn Reson Med. 1988 ;7:432-41).
V centru delujejo raziskovalci, ki so velik del svojega znanja pridobili tudi v tujini, predvsem ZDA. Oprema in kadrovska zasedba centra omogočata vse vrste slikanj na osnovi magnetne resonance (MRI) vključno s funkcijskimi slikanji (fMRI, DWI in pefuzijskimi slikanji), magnetno-resonančno spektroskopjjo vključno s spektroskopskimi slikanji (H1 MRS, načrtujemo tudi multi-nuclear MRS), metodo »arterial spin labeling« (ASL), ki nadomešča uporabo kontrasta za dinamična slikanja perfuzije, difuzijsko in T1/T2 slikanje celega telesa (whole body MRI and DWI) ter velik nabor naprednih analiz MRI podatkov.
Osebje ULMF, ki upravlja s tomografom, je visoko usposobljeno za delo z zahtevno aparaturo in je sposobno svetovati pri pripravi izvedbe projekta in uporabi najustreznejših MR metod.
Že sedaj center v ustanavljanju nudi podporo raziskovalnim projektom in programom, pripravlja podatkovno zbirko MRI možganov, nudi podporo zdravstvenemu področju z razvojem in uvajanjem metod (področje translacijske medicine) in hkrati s svojimi nazornimi rezultati popularizira znanost - npr. oddaje of fMRI, ki so vsaj deloma nastale tudi iz podatkov, pridobljenih na MR tomografu.

Delno financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 1.1.20015 - 31.12.2020

 


Novice

dusan_suput_1.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Dušan Šuput, dr. med
NASLOV
Zaloška 4, Ljubljana
TEL & FAX
01 543 78 24
EMAIL
dusan.suput(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Vsebina je v pripravi.