OBVESTILO GLEDE IZPITNIH ROKOV 2021/22

OBVESTILO GLEDE OPRAVLJANJA OBVEZNOSTI ZARADI SPREMEMB ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA OZ. PREDMETOV

 

Obveščamo vas, da bodo pravila zaradi spremenjenih obveznosti na spletni strani UL MF objavljena v kratkem. Predvidoma 6.10.2022 ob 7.30h, bo organizirana tudi videokonferenca z nosilci predmetov, kjer boste študentje lahko dobili odgovore na morebitna dodatna vprašanja.

Pri predmetu FIZIOLOGIJA bomo tako za predmete FIZIOLOGIJA ČLOVEKA, FIZIOLOGIJA ZA DENTALNO MEDICINO  in STRUKTURA IN FUNKCIJA ŽIVČEVJA, priznali že opravljene vaje, seminarje in kolokvije.

Pedagoški kolegij IF