Povzetek Informacije o študiju GPR za študente 4. rotacije 2022/23

Spoštovane študentke in študentje!

 

Sporočam vam, da bomo s poukom v 4. rotaciji začeli 3.10.2022. Predavanja bodo potekala v veliki predavalnici stare Ginekološke klinike na Šlajmerjevi ulici (v neposredni bližini nove Medicinske fakultete). Predavanja bodo potekala po urniku, ki ga najdete nižje v tem razdelku. Posebej bi vas rada povabila na dve preizkusni predavanji pred izvolitvijo v naziv docent/-ka:

1. sreda 5.10., 9.00-10.00: asist. dr. Aleš Maver - Pomen pristopov celovite analize zaporedja človeškega genoma s sekvenciranjem nove generacije (NGS) v ginekologiji in porodništvu.

2. torek 11.10., 13.00-14.00: asist. dr. Marija Volk - Genetska obravnava neplodnosti.

Časovnica pouka bo naslednja:

 
TEDEN AKTIVNOSTI
3.10.-7.10. Predavanja porodništvo, popoldanske vaje v porodni sobi (po razporedu) in dodelitev enega kliničnega primera
10.10.-14.10. Predavanja ginekologija in reprodukcija, popoldanske vaje v porodni sobi (po razporedu) in oddaja predstavitve kliničnega primera v spletno učilnico (do najkasneje 14.10.)
17.10.-21.10. Vaje v simulacijski učilnici, Klinične vaje na oddelkih (UKCLJ ali regionalne bolnišnice); 
24.10.-28.10. Klinične vaje na oddelkih (UKCLJ ali regionalne bolnišnice);  diskusija kliničnih primerov pred izpitom
2.11.-4.11. pisni izpit (2.11.), ustni izpiti (2.11.-4.11.)

 

Vabim vas tudi, da si v spletni učilnici ogledate za vas pripravljena gradiva in informacije (predavanja, priporočeno literaturo in predvsem učne filme).

 

Režim študija je objavljen pod razdelkom Informacije o predmetu.

 

Prvi teden rotacije boste vsi študentje (po razporedu, ki ga boste prejeli v spletni učilnici) izdelali tudi predstavitev kliničnega primera, ki ga boste naložili na spletno učilnico do najkasneje 14.10.2022. Uspešno opravljena izdelava kliničnega primera je pogoj za pristop k izpitu. Natančni kriteriji, s katerimi si pomagate pri izdelavi predstavitev, so objavljeni v spletni učilnici pod razdelkom Klinični primeri.

O izvedbi zaključnega izpita boste obveščeni naknadno.

 

Prosim, da sledite informacije na spletni učilnici, kjer bodo pravočasno objavljene tudi vse podrobnosti.

 

Želim vam prijeten začetek študijskega leta

 

Lepo vas pozdravljam,

izr. prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., predstojnica Katedre