5. letnik

Ginekologija in porodništvo

Cilji

Študenti se spoznajo s fiziologijo menstrualnega ciklusa in zanositve, motnjami menstrualnega ciklusa in z nepravilnostmi v razvoju ženskih genitalij ter ginekološkimi endokrinopatijami. Spoznajo se z vnetnimi obolenji rodil, benignimi in malignimi tumorji rodil ter motnjami statike medeničnega dna. Posebej obravnavajo reproduktivno zdravje, zdravljenje s hormoni ter diagnostiko in zdravljenje neplodnosti. Na vajah se naučijo ciljane anamneze in z njo ugotavljati nepravilnosti v menstrualnem ciklusu oz. značilnosti drugih patoloških procesov na rodilih; tehniko ginekološkega pregleda z odvzemom brisa materničnega vratu in bimanualno palpacijo. Pridobijo temeljne informacije o neinvazivnih slikovnih preiskavah v ginekologiji in prek njih prepoznati osnovne patološke procese. Spremljajo osnovne invazivne diagnostične in terapevtske postopke pri boleznih rodil. Študenti se spoznajo s fiziologijo nosečnosti; potekom in nadzorom zdrave in bolne nosečnice in plodu, normalnim potekom poroda in nepravilnostmi pri porodu in v poporodnem obdobju. Spoznajo invazivne in neinvazivne presejalne teste in genetsko svetovanje. Posebej obravnavajo različna patološka stanja v nosečnosti (preeklampsija, globoka venska tromboza, sladkorna bolezen ipd.) ter prezgodnji porod s temeljnimi postopki neonatalne medicine. Na vajah se naučijo odvzema ciljane anamneze nosečnice, kliničnega pregleda nosečnice in zunanje porodniške preiskave. Seznanijo se z obveznimi preiskavami v nosečnosti in mehanizmi za izvajanje reproduktivnega zdravstvenega varstva, sodelujejo pri neinvazivnih slikovnih preiskavah v nosečnosti in pri genetskem svetovanju. Spremljajo potek normalnega poroda, instrumentalni porod in poporodno obdobje. Prisostvujejo pri oskrbi zdravega novorojenca in se spoznajo z zdravljenjem prezgodaj rojenih novorojencev.

Vsebina

Posebnosti anatomije in fiziologije ženskih rodil, nosečnosti in poroda, s posebnim poudarkom na bolezenskih procesih tega področja. Fiziologija menstrualnega ciklusa. Nepravilnosti v razvoju rodil, nepravilnosti v menstrualnem ciklusu, ginekološke endokrinopatije, različna obdobja hormonske aktivnosti. Poškodbe rodil, vnetja rodil, benigni in maligni tumorji rodil, motnje statike, etiologija, epidemiologija, patogeneza, bolničina znamenja in znaki. Diagnostični postopki, vrste zdravljenja in interdisciplinarnost v zdravljenju. Akutna stanja v ginekologiji in nudenje prve pomoči. Fiziologija zanositve, neplodnost, vrste obravnave in možnosti zdravljenja neplodnosti. Pravni in etični vidiki reproduktivne medicine. Reproduktivno zdravje; zdravljenje s hormoni, kontracepcija. Fiziologija nosečnosti; normalen potek nosečnosti in vrste nadzora, obvezne preiskave v nosečnosti, spremljanje razvoja ploda; normalni porod in poporodno obdobje. Neinvazivne slikovne preiskave, klinično spremljanje nosečnosti normalne in patološke nosečnosti. Akutna stanja v porodništvu, postopki nudenja prve pomoči. Patološka nosečnost, etiologija, epidemiologija, patogeneza, bolničina znamenja in znaki. Diagnostični postopki, vrste zdravljenja in interdisciplinarnost v zdravljenju. Adaptacija novorojenca, prezgodaj rojeni otrok. Fiziologija dojenja in motnje dojenja, Benigne in maligne bolezni dojk; etiologija, epidemiologija, patogeneza, bolničina znamenja in znaki. Diagnostični postopki, vrste zdravljenja in interdisciplinarnost v zdravljenju.REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija Ginekologija in porodništvo

Course regime Gynecology and obstetrics


URNIK

Razpored predavanj GPR 4 rotacija 2022/23


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med.
T: +386 1 522 6013
E: spela.smrkolj(at)mf.uni-lj.si


Informacije

Šarka Jarc Rydziova
T: +386 1 522 6013
E: katedra-gp(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po dogovoru