5. letnik

Sodna medicina

Cilji

Študent bo spoznal mehanizme poškodb in njihove ocene, prav tako bo sposoben razlikovati med najpogostejšimi zastrupitvami, obvladal bo osnove forenzične hematologije, prav tako bo sposoben prepoznati vsa tista urgentna stanja, kjer je možna etična, kazenska ter odškodninska odgovornost zdravnika. Dobil bo tudi osnove razlikovanja in ocenjevanja telesnih poškodb ter spoznanja o osnovah sodnomedicinskih opravil zdravnika splošne prakse. Osvojil bo glavnino zakonskih predpisov ter etičnih načel pri opravljanju svojega bodočega poklica. Za spremljanje pouka je potrebno znanje iz vseh predkliničnih predmetov ter znanje iz večine kliničnih predmetov.

Vsebina

Osnove klasične sodne medicine od mehanizmov naravnih in nasilnih smrti, njenih znakov, osnove identifikacije, mehanizme poškodb in njihovih sodnomedicinskih značilnosti. Seznani se s fizikalnimi in strelnimi poškodbami, zadušitvami, osnovami forenzične toksikologije in hematologije. Spoznava zakonodajo, tako zdravstveno kakor tudi kazensko z osnovami izvedenskega dela s poudarkom na ocenjevanju telesnih poškodb. Pri predavanjih spoznava urgentna stanja, ki bi lahko pomenila kazensko in odškodninsko odgovornost in se seznani z nadgradnjo moralnoetičnih in deontoloških načel pri delu zdravnika. Študent povezuje znanje iz vseh predkliničnih in večine kliničnih predmetov, utrjuje znanje o šoku, dobi osnove zdravnikovega dela v izrednih razmerah, se seznani z nalogami zdravnika pri detomoru, prav tako pa se seznani z zdravniško napako ter iatrogenimi poškodbami. Interdisciplinarno sodelovanje.


REŽIM ŠTUDIJA

SODNA MEDICINA - Režim študija 2021/22

FORENSIC MEDICINE - Course Regime 2021/22


URNIK


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/6650/4101Laboratorijska vaja iz forenzične genetike - navodila

Vaje se začnejo ob polni uri (brez akademske četrti).

Navodila za pripravo na vajo

SKRIPTA

Članek: genetska identifikacija pogrešanih oseb

 

 


OBVESTILA O PREDMETU


Nosilec predmeta

prof. dr. Jožef Balažic, dr. med.
E: joze.balazic(at)mf.uni-lj.si

INFORMACIJE

Andreja Zagorc
T: +386 1 543 7202
E: andreja.zagorc(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po predhodnem dogovoru s tajništvom na
T: +386 1 543 72 02