5. letnik

Sodna medicina

Cilji

Študent bo spoznal mehanizme poškodb in njihove ocene, prav tako bo sposoben razlikovati med najpogostejšimi zastrupitvami, obvladal bo osnove forenzične hematologije, prav tako bo sposoben prepoznati vsa tista urgentna stanja, kjer je možna etična, kazenska ter odškodninska odgovornost zdravnika. Dobil bo tudi osnove razlikovanja in ocenjevanja telesnih poškodb ter spoznanja o osnovah sodnomedicinskih opravil zdravnika splošne prakse. Osvojil bo glavnino zakonskih predpisov ter etičnih načel pri opravljanju svojega bodočega poklica. Za spremljanje pouka je potrebno znanje iz vseh predkliničnih predmetov ter znanje iz večine kliničnih predmetov.

Vsebina

Osnove klasične sodne medicine od mehanizmov naravnih in nasilnih smrti, njenih znakov, osnove identifikacije, mehanizme poškodb in njihovih sodnomedicinskih značilnosti. Seznani se s fizikalnimi in strelnimi poškodbami, zadušitvami, osnovami forenzične toksikologije in hematologije. Spoznava zakonodajo, tako zdravstveno kakor tudi kazensko z osnovami izvedenskega dela s poudarkom na ocenjevanju telesnih poškodb. Pri predavanjih spoznava urgentna stanja, ki bi lahko pomenila kazensko in odškodninsko odgovornost in se seznani z nadgradnjo moralnoetičnih in deontoloških načel pri delu zdravnika. Študent povezuje znanje iz vseh predkliničnih in večine kliničnih predmetov, utrjuje znanje o šoku, dobi osnove zdravnikovega dela v izrednih razmerah, se seznani z nalogami zdravnika pri detomoru, prav tako pa se seznani z zdravniško napako ter iatrogenimi poškodbami. Interdisciplinarno sodelovanje.


REŽIM ŠTUDIJA

SODNA MEDICINA - Režim študija 2023/24

FORENSIC MEDICINE - Course Regime 2023/24


URNIK

Program in urnik predavanj 2023/2024 - III.sklop/1.rotacija

Urnik vaje 2023/2024  - III.sklop/1.rotacija

Program vaj 2023/2024  - III.sklop/1.rotacija

Študijski koledar 2023/2024

Obvestilo za predavanja na dan 8.2.2024


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Laboratorijska vaja iz forenzične genetike - navodila

 


Navodila za pripravo na vajo

SKRIPTA

Članek: genetska identifikacija pogrešanih oseb


OBVESTILA O PREDMETU


Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Tomaž Zupanc, dr. med.
E: tomaz.zupanc(at)mf.uni-lj.si

INFORMACIJE

Maja Špolad
T: +386 1 543 7202
E: maja.spolad(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

PON-PET: 9h-12h ali
po predhodnem dogovoru s tajništvom na
T: +386 1 543 72 02