5. letnik

Obtočila

Cilji

Iz anamnestičnih podatkov, telesnega pregleda in laboratorijskih preiskav stopenjsko graditi diagnozo srčnožilnih bolezni, samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih, naučiti se trenutno veljavnih načinov zdravljenja in rehabilitacije in seznaniti se z možnim razvojem bodočih načinov zdravljenja, usmeriti študenta k holističnemu razumevanju s poudarjanjem vpliva bolezni srčnožilnega sistema na ves organizem, tudi v psiho-socialnem smislu in po drugi strani k razumevanju vpliva neke druge bolezni na stanje srčnožilnega sistema.

Vsebina

V sklopu sodelujejo stroke: interna medicina (kardiologija, hipertenzija, žilne bolezni, intenzivna interna medicina), kirurgija (kardiovaskularna kirurgija), slikovna diagnostika, (klinična) farmakologija. Vsebina obsega: epidemiologijo bolezni srca in žilja, patofiziologijo in patomorfologijo bolezni srca in žilja, simptome in znake pri boleznih srca in žilja, vzroke bolezni srca in žilja (dedni dejavniki, prirojene nepravilnosti, degenerativne spremembe, okužbe, poškodbe...), diagnostične postopke, akutne bolezni srca in žilja, kronične bolezni srca in žilja, urgentna stanja pri boleznih srca in žilja, zdravljenje bolezni srca in žilja (nefarmakološko, farmakološko, PTA stentiranje, kirurško, rehabilitacija, preventive bolezni srca in žilja (primarna, sekundarna), principe zdravljenja po transplantaciji.


REŽIM ŠTUDIJA

Klikni na povezavo Obtočila v tabeli Kreditna ovrednotenost predmetov in Režimi študija - 5. letnik

Navodila za študente, ki opravljajo predmet v tujini

RULES OF THE SUBJECT

Dnevnik KLINIČNE VAJE predmet Obtočila

 

 

 


URNIK

URNIK 1 BLOK 23-24

 

URNIK 2 BLOK 23-24


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilci predmeta

prof. dr. Dušan Štajer, dr. med
E: dusan.stajer(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 431 3124

doc. dr. Katja Prokšelj, dr. med.
E: katja.prokselj(at)mf.uni-lj.si
T:+386 1 522 8572

prof. dr. Borut Geršak, dr. med.
E: borut.gersak(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 3011


Informacije

Katedra za interno medicino
E: interna(at)mf.uni-lj.si
M: +386 31 790 319
T: +386 1 431 3124

Katedra za kirurgijo:
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 2525

URADNE URE


Katedra za interno medicino
Vsak dan od 10.00-13.00 ure

Katedra za kirurgijo:
Pon. - Pet.: 10:00 - 13:00