5. letnik

Kri

Namen predmeta je pridobivanje teoretičnega znanja s področja krvnih bolezni in zdravljenja s krvnimi pripravki. Predavanja so namenjena predstavitvi najpogostejših diagnostičnih postopkov, diferencialni diagnozi na podlagi sprememb v krvni sliki in tudi prenosu znanja s področja laboratorijske medicine v redno klinično prakso
(translacija v hematologiji). Pri praktičnih vajah bodo študentom predstavljeni najpogostejši simptomi in znaki krvnih bolezni in nadaljnji diagnostični postopek za opredelitev bolezni in osnove zdravljenja. Cilji predmeta so: poznavanje simptomov in znakov krvnih bolezni, tolmačenje celotne krvne slike in prepoznavanje najpogostejših sprememb v krvni sliki pri krvnih in drugih obolenjih, poznavanje najpogostejših krvnih bolezni in osnove zdravljenja le teh, prepoznavanje nujnih stanj pri krvnih boleznih in nujno neodložljivo zdravljenje teh. Pri vajah bodo študenti pridobili dodatne veščine pri kliničnemu pregledu bezgavk, hepatosplenomegalije in kožnih sprememb pri krvnih boleznih. 
Kompetence:
- Anamneza in klinični pregled pri bolniku s krvno boleznijo
- Tolmačenje celotne krvne slike
- Osnovni diagnostični postopki (pretočni citometer, genetsko-molekularne preiskave)
- Prepoznavanje in nujna stanja pri akutnih levkemijah
- Prepoznavanje, nujna stanja in osnove zdravljenja pri imunoproliferativnih boleznih (povdarek na diseminiranem
plazmocitomu)
- Prepoznavanje kroničnih mieloproliferativnih bolezni (povdarek na kronični mieloični levkemiji, esencialni
trombocitemiji in pravi policitemiji)
- Prepoznavanje in zdravljenje prirorejenih in pridobljenih motenj strjevanja krvi
- Poznavanje osnov o nadomestnem zdravljenju s krvnimi pripravki

 


REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim študija

 

Klikni na povezavo Kri v tabeli Kreditna ovrednotenost predmetov in Režimi študija - 5. letnik


URNIK

KRI 23-24


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilci predmeta

doc. dr. Matevž Škerget, dr. med.
E: matevz.skerget(at)kclj.si
T: +386 1 522 8350

Informacije

Katedra za interno medicino:
interna(at)mf.uni-lj.si
T: 01 431 3124
Mobi: 031 790 319

Katedra za interno medicino:
Vsak dan od 10.00-13.00 ure