5. letnik

Onkologija

 

Cilji
Študentje se spoznajo z nastankom, epidemiologijo, zgodnjim odkrivanjem, diagnostiko in zdravljenjem bolezni rakavih bolezni. Spoznajo splošne onkološke principe, multidisciplinarni način obravnave bolnikov, usmerjeno onkološko anamnezo, opredelitev stanja zmogljivosti, metode diagnostike in zdravljenja. Sposobni bodo postaviti diagnozo s kliničnim pregledom in diagnostičnimi preiskavami.

Vsebina

 • biologija tumorjev (kancerogeneza,genetika,imunologija), 
 • epidemiologijo (epidemiologija raka, rizični dejavniki, registri raka)
 • presejalne metode in zgodnja diagnostika
 • splošni onkološki principi ( ravni onkološkega zdravstvenega varstva, TNM klasifikacija, multidisciplinarnost, pristop k bolniku in etika, statistične metode v onkologiji)
 • onkološka patologija
 • onkološka citologija
 • laboratorijska diagnostika (hematološke, biokemične, tumorski označevalci, molekularna in citogenetična diagnostika)
 • slikovna diagnostika v onkologiji (Rtg, UZ, CT, MR, PET)
 • radioterapija ( teleradioterapija, brahiradioterapija, radiobiologija, radiofizika)
 • onkološka kirurgija
 • sistemsko zdravljenje
 • podporno in paliativno zdravljenje
 • klinične slike najpogostejših tumorjev 
 • urgentna stanja  v onkologiji in hematologiji, zapleti pri  rakavih bolezni
 • protibolečinsko zdravljenje

Temeljna literatura


Strojan P, Hočevar M (ur). Onkologija: učbenik za študente medicine. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana 2018 (dostopno na: https://www.onko-i.si/ucbenik_onkologija/)

Izbrani članki v: Onkologija: strokovno-znanstveni časopis za zdravnike (dostopno na: https://www.onko-i.si/onkologija/)


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija - EMŠ Medicina_Onkologija 2022-23

Course regime - EMŠ Medicina_Oncology 2022-23


URNIK

Vsebina je v pripravi.


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NAVODILA ZA VAJE RAK

NOSILEC

doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med.
E: jbut(at)onko-i.si


Informacije

doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med.
E: jbut(at)onko-i.si

URADNE URE

po dogovoru