5. letnik

Dihala

Cilji

Iz anamnestičnih podatkov, telesnega pregleda in laboratorijskih preiskav stopenjsko graditi diagnozo bolezni. Samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih. Naučiti se trenutno veljavnih načinov zdravljenja in rehabilitacije in seznaniti se z možnim bodočim razvojem načinov zdravljenja. Študenta bomo usmerjali k celostnemu razumevanju bolezni dihal, na ves organizem, tudi v psiho socialnem smislu.

Vsebina

V tem sklopu sodelujejo sledeče stroke: interna medicina (pulmologija,), kirurgija (torakalna), mikrobiologija, slikovna diagnostika. Podrobnejša vsebina: epidemiologija bolezni dihal, patofiziologija, patomorfologija, genetika bolezni dihal, simptomi in znaki pri boleznih dihal, vzroki bolezni dihal, (prirojene nepravilnosti, dedni dejavniki, okužbe, degenerativne spremembe, poškodbe, rak), preventiva bolezni dihal, diagnostični postopki bolezni dihal, principi laboratorijske diagnostike.., akutne bolezni dihal (okužbe, vključno s tuberkulozo, ishemija, vaskulopatije), kronične bolezni bolezni dihal (degenerativne, maligne), urgentna stanja pri boleznih dihal (dihalno popuščanje, krvavitve, asfiksija), zdravljenje bolezni dihal (nefarmakološko, farmakološko, rehabilitacija), principi diagnostike in zdravljenja pljučnih zapletov imunsko oslabljenega bolnika, vodenje bolnika pred in po transplantaciji pljuč, principi radiološke diagnostike, posegi intervencijske radiologije.


REŽIM ŠTUDIJA

Klikni na povezavo Dihala v tabeli Kreditna ovrednotenost predmetov in Režimi študija - 5. letnik

Rules of the subject Respiratory system (eng

Dnevnik KLINIČNE VAJE Endokrinologija / Dihala

 


URNIK

Urnik blok 1 23-24 

Urnik blok 2 

Urnik blok 3

Urnik blok 4


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCA


doc. dr. Matež Harlander, dr. med.
E: matevz.harlander(at)mf.uni-lj.si
T.: +386 1 522 2826

asist. Boris Greif, dr. med.
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 2525

Informacije


Katedra za interno medicino:
E-mail: interna(at)mf.uni-lj.si
T: 01 431 3124
Mobi: 031 790 319

Katedra za kirurgijo:
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 2525

URADNE URE


Katedra za interno medicino:
Vsak dan od 10.00-13.00 ure

Katedra za kirurgijo:
Pon. - Pet.: 10:00 - 13:00