5. letnik

Dihala

Cilji

Iz anamnestičnih podatkov, telesnega pregleda in laboratorijskih preiskav stopenjsko graditi diagnozo bolezni. Samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih. Naučiti se trenutno veljavnih načinov zdravljenja in rehabilitacije in seznaniti se z možnim bodočim razvojem načinov zdravljenja. Študenta bomo usmerjali k celostnemu razumevanju bolezni dihal, na ves organizem, tudi v psiho socialnem smislu.

Vsebina

V tem sklopu sodelujejo sledeče stroke: interna medicina (pulmologija,), kirurgija (torakalna), mikrobiologija, slikovna diagnostika. Podrobnejša vsebina: epidemiologija bolezni dihal, patofiziologija, patomorfologija, genetika bolezni dihal, simptomi in znaki pri boleznih dihal, vzroki bolezni dihal, (prirojene nepravilnosti, dedni dejavniki, okužbe, degenerativne spremembe, poškodbe, rak), preventiva bolezni dihal, diagnostični postopki bolezni dihal, principi laboratorijske diagnostike.., akutne bolezni dihal (okužbe, vključno s tuberkulozo, ishemija, vaskulopatije), kronične bolezni bolezni dihal (degenerativne, maligne), urgentna stanja pri boleznih dihal (dihalno popuščanje, krvavitve, asfiksija), zdravljenje bolezni dihal (nefarmakološko, farmakološko, rehabilitacija), principi diagnostike in zdravljenja pljučnih zapletov imunsko oslabljenega bolnika, vodenje bolnika pred in po transplantaciji pljuč, principi radiološke diagnostike, posegi intervencijske radiologije.


REŽIM ŠTUDIJA

Režim predmeta

Rules of the subject Respiratory system (eng

Dnevnik KLINIČNE VAJE Endokrinologija / Dihala

 


URNIK

Urnik blok 1

Urnik blok 2 

Urnik blok 3

Urnik blok 4


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCA

doc. dr. Matež Harlander, dr. med.
E: mitja.kosnik(at)klinika-golnik.si

doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med.
E: tomaz.stupnik(at)kclj.si

Informacije

KATEDRA ZA INTERNO MEDICINO
M: +386 31 790 319
T: +386 1 431 3124
E: interna(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

pon.-pet. 10-13