5. letnik

Bolezni presnove

Cilji

Iz anamnestičnih podatkov, telesnega pregleda in laboratorijskih preiskav stopenjsko graditi diagnozo bolezni. Samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih. Naučiti se trenutno veljavnih načinov zdravljenja in rehabilitacije in seznaniti se z možnim bodočim razvojem načinov zdravljenja. Študenta bomo usmerjali k celostnemu razumevanju bolezni žlez z notranjim izločanjem na ves organizem, tudi v psiho socialnem smislu.

Vsebina

V tem sklopu sodelujejo sledeče stroke: interna medicina (endokrinologija, nuklearna medicina), kirurgija (torakalna). Podrobnejša vsebina: epidemiologija bolezni žlez z notranjim izločanjem, patofiziologija, patomorfologija, genetika bolezni žlez z notranjim izločanjem, simptomi in znaki pri boleznih žlez z notranjim izločanjem, vzroki bolezni žlez z notranjim izločanjem (prirojene nepravilnosti, dedni dejavniki, okužbe, degenerativne spremembe, poškodbe, rak), preventiva bolezni žlez z notranjim izločanjem, diagnostični postopki bolezni žlez z notranjim izločanjem, principi laboratorijske medicine, akutne bolezni žlez z notranjim izločanjem, kronične bolezni žlez z notranjim izločanjem, zapleti na drugih organih zaradi bolezni žlez z notranjim izločanjem, urgentna stanja pri boleznih žlez z notranjim izločanjem, zdravljenje bolezni žlez z notranjim izločanjem (nefarmakološko, farmakološko, rehabilitacija), principi slikovne diagnostike bolezni žlez z notranjim izločanjem.


REŽIM ŠTUDIJA

Bolezni presnove


URNIK

URNIK 1. blok

URNIK 2 blok

URNIK 3 blok

URNIK 4 blok


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCA

Prof. dr. Tomaz Kocjan, dr. med.
T: +386 1 431 3124
E: tomaz.kocjan(at)kclj.si

Prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.
T: +386 1 431 3124
E: vilma.urbancic(at)kclj.si


Informacije

KATEDRA ZA INTERNO MEDICINO
M: +386 31 790 319
T: +386 1 431 3124
E: interna(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

URADNE URE
Od ponedeljka do petka od 10-13 ure