Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko

Osebje

Ime in priimek E-pošta Telefon
Metka Bajc
metka.bajcmf.uni-lj.si +386 1 543 7676
asist. - razisk. Maruša Barbo, mag. farm.
- -
prof. dr. Aljoša Bavec
aljosa.bavecmf.uni-lj.si +386 1 543 7671
asist. - razisk. Tanja Blagus
tanja.blagusmf.uni-lj.si +386 1 543 7665
Jaka Brzin, univ. dipl. kem.
jaka.brzinmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Nataša Debeljak, univ. dipl. biol.
natasa.debeljakmf.uni-lj.si +386 1 543 7645
prof. dr. Vita Dolžan
vita.dolzanmf.uni-lj.si +386 1 543 7670
David Fatur
david.faturmf.uni-lj.si +386 1 543 7647
asist. dr. Jana Ferdin, univ. dipl. mikr.
jana.ferdinmf.uni-lj.si +386 1 543 7658
Nevenka Flis Šlibar, univ. dipl. etn. in prof. zgod.
nevenka.flis-slibarmf.uni-lj.si +386 1 543 7640
asist. - razisk. dr. Jernej Gašperšič, univ. dipl. biokem.
jernej.gaspersicmf.uni-lj.si -
Dubravka Germ
dubravka.germmf.uni-lj.si +386 1 543 7646
asist. - razisk. Marija Gjorgoska, Master Universitario en Neurociencias ( Kraljevina Španija )
marija.gjorgoskamf.uni-lj.si -
Doktor nauka ( BIH ) Una Glamočlija, mag. farm ( BIH )
- -
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
marko.golicnikmf.uni-lj.si +386 1 543 7669
doc. dr. Katja Goričar, univ. dipl. biokem.
katja.goricarmf.uni-lj.si +386 1 543 7586
Eva Hafner, univ. dipl. biol.
eva.hafnermf.uni-lj.si -
gostujoči raziskovalec PhD ( Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ) John Michael Hancock, B.Sc ( Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske )
johnmichael.hancockmf.uni-lj.si -
Marko Hojnik, dr. med
marko.hojnikmf.uni-lj.si -
asist. dr. Marija Holcar, univ. dipl. biokem.
marija.holcarmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
doc. dr. Tinka Hovnik, univ. dipl. biol.
tinka.hovnikmf.uni-lj.si +386 1 522 4025
izr. prof. dr. Petra Hudler, univ. dipl. mikr.
petra.hudlermf.uni-lj.si +386 1 543 7663
znan. sod. dr., asist. Ivana Jovchevska, diplomiran inženir kemije ( Republika Makedonija )
ivana.jovcevska1mf.uni-lj.si +386 1 543 7588
doc. dr. Peter Juvan, univ. dipl. inž. rač. in inf.
peter.juvanmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
Mojca Katrašnik, mag. mikrobiol.
mojca.katrasnikmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. PhD ( Kanada ) Teja Klančič, Master of Science ( Nemčija )
teja.klancicmf.uni-lj.si -
Helena Klavžar, dipl.inž.laboratorijske biomedicine (vs)
helena.klavzarmf.uni-lj.si +386 1 543 7590
asist. - razisk. Eva Kočar, mag. mol. funkc. biol.
eva.kocarmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
prof. dr. Radovan Komel, univ. dipl. kem.
radovan.komelmf.uni-lj.si +386 1 543 7662
Špela Kos
spela.petelinmf.uni-lj.si +386 1 543 7652
asist.- razisk. Gloria Krapež, mag. mol. funkc. biol.
gloria.krapezmf.uni-lj.si +386 1 543 7589
viš. znan. sod. dr. Katja Kristan
katja.kristanmf.uni-lj.si -
asist. Aleša Kristan, mag. bioteh.
alesa.kristanmf.uni-lj.si +386 1 543 7664
asist. - razisk. Ajda Kunčič, mag. biotehnol.
ajda.kuncicmf.uni-lj.si -
Marjan Kužnik
marjan.kuznikmf.uni-lj.si +386 1 543 7673
prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
tea.lanisnik-riznermf.uni-lj.si +386 1 543 7657
asist. Teja Lavrin, mag. mikrobiol.
teja.lavrinmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
izr. prof. dr. Metka Lenassi, univ. dipl. mikr.
metka.lenassimf.uni-lj.si +386 1 543 7658
asist., asist. - razisk. Tina Levstek, mag. lab. biomed.
tina.levstekmf.uni-lj.si -
viš. znan. sod. dr. Mirjana Liović
mirjana.liovicmf.uni-lj.si +386 1 543 7643
Klavdija Makovec
klavdija.makovecmf.uni-lj.si +386 1 543 7647
dr. Tomaž Makovec
tomaz.makovecmf.uni-lj.si +386 1 543 7655
asist. - razisk. dr. Nikola Maraković
- -
asist. - razisk. Nika Marolt, mag. biotehnol.
nika.maroltmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. Blaž Mencinger, Master of Sceinece Biomedical Sciences ( Nizozemska )
blaz.mencingermf.uni-lj.si -
Nejc Nadižar
nejc.nadizarmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
Katarina Nahtigal, magistrica dietetike
katarina.nahtigalmf.uni-lj.si +386 1 543 7594
Petra Nassib, mag. mol. funkc. biol.
petra.nassibmf.uni-lj.si +386 1 543 7590
asist. - razisk. dr. Renata Pavlič, univ. dipl. biokem.
renata.puciharmf.uni-lj.si +386 1 543 7666
Lea Peternel
lea.peternelmf.uni-lj.si -
asist. Boštjan Petrič, mag. biokem.
bostjan.petricmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
Boštjan Pirš, dr. med.
- -
prof. dr. Ana Plemenitaš, univ. dipl. kem.
ana.plemenitasmf.uni-lj.si +386 1 543 7671
asist. razisk. Monika Praznik, mag. biokem.
monika.praznikmf.uni-lj.si -
asist. Uroš Prešern, mag. biokem.
uros.presernmf.uni-lj.si +386 1 543 7671
asist., asist. - razisk. doktorica znanosti ( Republika Hrvaška ) Maja Pušić Novak, magistra eksperimentalne biologije (Republika Hrvaška)
maja.pusicmf.uni-lj.si +386 1 543 7666
asist. Pia Pužar Dominkuš, univ. dipl. biokem.
pia.puzar-dominkusmf.uni-lj.si +386 1 543 7644
Sara Raspor, dr. vet. med.
sara.raspormf.uni-lj.si -
asist. - razisk. dr. Lucija Raspor Dall`Olio, univ. dipl. mikr.
lucja.raspordalloliomf.uni-lj.si +386 1 543 7596
prof. dr. Metka Ravnik Glavač, univ. dipl. kem.
metka.ravnik-glavacmf.uni-lj.si +386 1 543 7663
asist. - razisk. Rok Razpotnik, mag. biokem.
rok.razpotnikmf.uni-lj.si +386 1 543 7587
doc. dr. Sara Redenšek Trampuž, mag. farm
sara.redensekmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
doc. dr. Tadeja Režen, univ. dipl. biol.
tadeja.rezenmf.uni-lj.si +386 1 543 7592
asist. dr. Marija Rogar, dr. vet. med.
marija.rogarmf.uni-lj.si +386 1 543 7643
asist. - razisk. dr. Sandra Ropret, univ. dipl. biokem.
sandra.ropretmf.uni-lj.si -
prof. dr. Damjana Rozman
damjana.rozmanmf.uni-lj.si +386 1 543 7591
asist. Iris Šalamon Arčan, mag. mol. funkc. biol.
iris.salamonmf.uni-lj.si +386 1 543 7589
asist. dr. Neja Šamec, univ. dipl. biokem.
neja.zupanecmf.uni-lj.si +386 1 543 7588
doc. Doctor of Philosophy ( ZK ) Panagiotis Sergouniotis, Medical Degree ( Grčija )
- -
doc. dr. Maša Sinreih, mag. farm.
masa.sinreihmf.uni-lj.si +386 1 543 7658
asist. - razisk. dr. Urška Sivka, univ. dipl. inž. zoot.
- -
asist. - razisk., asist. Cene Skubic
cene.skubicmf.uni-lj.si +386 1 543 7595
asist. dr. Urška Slapšak, univ. dipl. biokem.
urska.slapsakmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. Janez Smerkolj, mag. inž. kem. tehnol.
janez.smerkoljmf.uni-lj.si -
Savica Soldat
savica.soldatmf.uni-lj.si +386 1 543 7653
asist. - razisk. Inge Sotlar
inge.sotlarmf.uni-lj.si +386 1 543 7653
asist. - razisk. Patricija Štampar, mag. mol. funkc. biol.
patricija.stamparmf.uni-lj.si -
prof. dr. Jurij Stojan
jurij.stojanmf.uni-lj.si +386 1 543 7649
dr. Branka Stražišar, dr. med.
- -
Maja Svetličič, mag. biokem.
maja.svetlicicmf.uni-lj.si -
doc. dr. Ajda Taler-Verčič, univ. dipl. biokem.
ajda.taler-vercicmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
asist. - razisk. Jana Tomc, mag. lab. biomed.
jana.tomcmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. Hana Trček, mag. mol. funkc. biol.
hana.trcekmf.uni-lj.si +386 1 543 7595
prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
katarina.trebusakpodkrajsekmf.uni-lj.si +386 1 543 7649
asist. -razisk. Doctor of Pharmacy ( Grčija ) Evangelia Eirini Tsermpini
evangelia-erini.tsermpinimf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biokem.
alja.videticmf.uni-lj.si +386 1 543 7587
asist. David Vogrinc, mag. biotehnol.
david.vogrincmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
asist. razisk. Blaž Vončina, mag. mol. funkc. biol.
blaz.voncinamf.uni-lj.si +386 1 543 7665
MSc (Uganda ), MSc ( Belgija ) Andrew Walakira, Bachelor of Biomedical laboratory technology ( Uganda )
andrew.walakiramf.uni-lj.si +386 1 543 7594
asist. dr. Alja Zottel, mag. biokem.
alja.zottelmf.uni-lj.si +386 1 543 7644

Zunanji sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
asist. dr. Martina Fink, spec. med. biokem. - -
doc. dr. Tinka Hovnik, spec. lab. med. gen. - -
doc. dr. Barbka Repič Lampret, spec. med. biokem. - -
doc. dr. Alenka Trampuš Bakija, spec. med. biokem. - -
doc. dr. Jernej Kovač, univ. dipl. biokem. - -
     
MG.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
E-POŠTA / E-MAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Študentska pisarna
david.fatur(at)mf.uni-lj.si