Inštitut za biokemijo

Osebje

Ime in priimek E-pošta Telefon
prof. dr. Aljoša Bavec
aljosa.bavecmf.uni-lj.si +386 1 543 7659
asist. razisk. Kaja Blagotinšek Cokan, dr. vet. med.
kaja.blagotinsekmf.uni-lj.si +386 1 543 7595
asist. razisk. Tanja Blagus
tanja.blagusmf.uni-lj.si +386 1 543 7665
izr. prof. dr. Nataša Debeljak, univ. dipl. biol.
natasa.debeljakmf.uni-lj.si +386 1 543 7645
prof. dr. Vita Dolžan
vita.dolzanmf.uni-lj.si +386 1 543 7670
David Fatur
david.faturmf.uni-lj.si +386 1 543 7647
asist. dr. Jana Ferdin, univ. dipl. mikr.
jana.ferdinmf.uni-lj.si +386 1 543 7658
Nevenka Flis Šlibar, univ. dipl. etn. in prof. zgod.
nevenka.flis-slibarmf.uni-lj.si +386 1 543 7640
asist. razisk. dr. Jernej Gašperšič, univ. dipl. biokem.
jernej.gaspersicmf.uni-lj.si -
Dubravka Germ
dubravka.germmf.uni-lj.si +386 1 543 7646
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
marko.golicnikmf.uni-lj.si +386 1 543 7650
doc. dr. Katja Goričar, univ. dipl. biol.
katja.goricarmf.uni-lj.si +386 1 543 7658
Eva Hafner, univ. dipl. biol.
eva.hafnermf.uni-lj.si -
asist. dr. Marija Holcar, univ. dipl. biokem.
marija.holcarmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
doc. dr. Tinka Hovnik, univ. dipl. biol.
tinka.hovnikmf.uni-lj.si +386 1 522 4025
izr. prof. dr. Petra Hudler, univ. dipl. mikr.
petra.hudlermf.uni-lj.si +386 1 543 7663
Petra Ivanuša, mag. mol. funkc. biol.
petra.ivanusamf.uni-lj.si +386 1 543 7590
znanstv. sod. dr. Ivana Jovchevska, diplomiran inženir kemije ( Republika Makedonija )
ivana.jovcevska1mf.uni-lj.si 01-543-7664, 040-761-760
doc. dr. Peter Juvan, univ. dipl. inž. rač. in inf.
peter.juvanmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
asist. razisk. PhD ( Kanada ) Teja Klančič, Master of Science ( Nemčija )
teja.klancicmf.uni-lj.si -
Helena Klavžar, dipl. inž. lab. biomed. ( UN )
helena.klavzarmf.uni-lj.si +386 1 543 7590
asist. dr. Jasna Klen
- -
Eva Kočar, mag. mol. funkc. biol.
eva.kocarmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
prof. dr. Radovan Komel, univ. dipl. kem.
radovan.komelmf.uni-lj.si +386 1 543 7662
Špela Kos
spela.petelinmf.uni-lj.si +386 1 543 7652
asist. dr. Katarina Kouter, mag. biokem.
katarina.ursicmf.uni-lj.si +386 1 543 7661
znanstv. sod. dr. Katja Kristan
katja.kristanmf.uni-lj.si -
asist. Aleša Kristan, mag. bioteh.
alesa.kristanmf.uni-lj.si +386 1 543 7664
Ana Kump, diplomirani farmacevt ( Republika Severna Makedonija )
ana.kumpmf.uni-lj.si +386 1 543 7664
Marjan Kužnik
marjan.kuznikmf.uni-lj.si +386 1 543 7590
prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
tea.lanisnik-riznermf.uni-lj.si +386 1 543 7657
asist. Teja Lavrin
teja.lavrinmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
izr. prof. dr. Metka Lenassi, univ. dipl. mikr.
metka.lenassimf.uni-lj.si +386 1 543 7658
znanstv. sod. dr. Mirjana Liović
mirjana.liovicmf.uni-lj.si +386 1 543 7643
Klavdija Makovec
klavdija.makovecmf.uni-lj.si +386 1 543 7647
asist. dr. Tomaž Makovec
tomaz.makovecmf.uni-lj.si +386 1 543 7655
asist. razisk. dr. Nikola Maraković
- -
Nejc Nadižar
nejc.nadizarmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
asist. razisk. Renata Pavlič, univ. dipl. biokem.
renata.puciharmf.uni-lj.si +386 1 543 7666
Boštjan Petrič, mag. biokem.
bostjan.petricmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
prof. dr. Ana Plemenitaš, univ. dipl. kem.
ana.plemenitasmf.uni-lj.si +386 1 543 7671
asist. razisk. Monika Praznik, mag. biokem.
monika.praznikmf.uni-lj.si -
asist. Pia Pužar Dominkuš, univ. dipl. biokem.
pia.puzar-dominkusmf.uni-lj.si +386 1 543 7644
prof. dr. Metka Ravnik Glavač, univ. dipl. kem.
metka.ravnik-glavacmf.uni-lj.si +386 1 543 7669
asist. razisk. Rok Razpotnik, mag. biokem.
rok.razpotnikmf.uni-lj.si +386 1 543 7587
doc. dr. Tadeja Režen, univ. dipl. biol.
tadeja.rezenmf.uni-lj.si +386 1 543 7592
asist. dr. Marija Rogar, dr. vet. med.
marija.rogarmf.uni-lj.si +386 1 543 7643
asist. dr. Sandra Ropret, univ. dipl. biokem.
sandra.ropretmf.uni-lj.si -
prof. dr. Damjana Rozman
damjana.rozmanmf.uni-lj.si +386 1 543 7591, +386 1 543 7671
Iris Šalamon, mag. mol. funkc. biol.
iris.salamonmf.uni-lj.si -
asist. dr. Neja Šamec, univ. dipl. biokem.
neja.zupanecmf.uni-lj.si -
doc. Doctor of Philosophy ( ZK ) Panagiotis Sergouniotis, Medical Degree ( Grčija )
- -
asist. dr. Maša Sinreih, mag. farm.
masa.sinreihmf.uni-lj.si +386 1 543 7666
asist. razisk. Cene Skubic
cene.skubicmf.uni-lj.si +386 1 543 7595
dr. Urška Slapšak, univ. dipl. biokem.
urska.slapsakmf.uni-lj.si -
Savica Soldat
savica.soldatmf.uni-lj.si +386 1 543 7653
prof. dr. Jurij Stojan
jurij.stojanmf.uni-lj.si +386 1 543 7649
asist. dr. Ajda Taler-Verčič, univ. dipl. biokem.
ajda.taler-vercicmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
katarina.trebusakpodkrajsekmf.uni-lj.si +386 1 543 7669
izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biol.
alja.videticmf.uni-lj.si +386 1 543 7661
David Vogrinc, mag. biotehnol.
david.vogrincmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
asist. razisk. Blaž Vončina, mag. mol. funkc. biol.
blaz.voncinamf.uni-lj.si +386 1 543 7665
Alja Zottel, mag. biokem.
alja.zottelmf.uni-lj.si +386 1 543 7644

Zunanji sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
asist. dr. Martina Fink, spec. med. biokem. - -
doc. dr. Tinka Hovnik, spec. lab. med. gen. - -
asist. dr. Barbka Repič Lampret, spec. med. biokem. - -
asist. dr. Alenka Trampuš Bakija, spec. med. biokem. - -
dr. Jernej Kovač, univ. dipl. biokem. - -
     
MG.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
F: +386 1 543 76 41
EMAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si