Inštitut za biokemijo

Drugi študijski programi

 

Pedagoško osebje Inštituta za biokemijo poučuje različne predmete tudi na drugih študijskih programih:

 • Univerzitetni študijski program Biokemija (UL FKKT):
  • predmet Funkcijska genomika (1. stopnja)
 • Magistrski študijski program Biotehnologija (UL BF):
  • predmet Genomika (2. stopnja)
 • Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija (UL ZF):
  • predmet Biomedicinski temelji fizioterapije (1. stopnja)
 • Univerzitetni in magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina (UL FFA):
  • predmet Tehnike molekularne biologije v medicini (1. stopnja)
  • predmet Molekularna encimologija (2. stopnja)
 • Univerzitetni študijski program Mikrobiologija (UL BF):
  • predmet Biokemija (1. stopnja)
 • Magistrski študijski program Znanost o živalih (UL BF):
  • predmet Genomika domačih živali (2. stopnja)

 

Pedagoško osebje Inštituta za biokemijo prav tako poučuje različne temeljne in izbirne predmete na doktorskih študijskih programih:

 • Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina
 • Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti
MG.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
F: +386 1 543 76 41
EMAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si