Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko

Raziskovanje

 

Pod okriljem Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko trenutno deluje pet laboratorijev:

  1. Laboratorij za preučevanje encimov (vodja: Jure Stojan);
  2. Laboratorij za farmakogenetiko (vodja: Vita Dolžan);
  3. Laboratorij za proučevanje molekularnih osnov in biokemijskih označevalcev hormonsko odvisnih bolezni (vodja: Tea Lanišnik Rižner);
  4. Laboratorij za raziskave zunajceličnih veziklov (vodja: Metka Lenassi);
  5. Laboratorij za translacijsko medicinsko biokemijo (vodja: Katarina Trebušak Podkrajšek);

in dva centra:

  1. Medicinski center za molekularno biologijo (vodja: Radovan Komel);
  2. Center za funkcijsko genomiko in biočipe (vodja: Damjana Rozman).

 

Raziskovalno delo poteka v okviru dveh programskih skupin:

  1. P1-0170 Molekulski mehanizmi uravnavanja celičnih procesov v povezavi z nekaterimi boleznimi pri človeku (vodja: Vita Dolžan);
  2. P1-0390 Funkcijska genomika in biotehnologija za zdravje (vodja: Damjana Rozman).

Poleg programov poteka na inštitutu še nekaj domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov posameznih raziskovalcev.

MG.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
E-POŠTA / E-MAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Študentska pisarna
david.fatur(at)mf.uni-lj.si