Inštitut za biokemijo

Oprema

 

Glede dostopa do raziskovalne opreme kontaktirajte odgovorne osebe.

 

Laboratorij za farmakogenetiko

 • Real Time PCR 7500 System (Applied Biosystems)

Oprema za PCR v realnem času
Odgovorna oseba: Katja Goričar

RealTime7500.png

 • QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR System (Applied Biosystems)

Oprema za PCR v realnem času
Odgovorna oseba: Katja Goričar

QuantStudio7.png

Laboratorij za preučevanje encimov

 • Stopped-flow spectrometer SFM 2000 (Biologic)

Odgovorna oseba: Jure Stojan

SFM2000.jpg

 • Spectrophotometer LAMBDA 45 UV/Vis (Perkin-Elmer)

Odgovorna oseba: Jure Stojan

LAMBDA45.jpg

 • Fluorescence Spectrometer LS 55 (Perkin-Elmer)

Odgovorna oseba: Aljoša Bavec

LS55.jpg

 • BioLogic LP chromatography system (BIO-RAD)

Odgovorna oseba: Aljoša Bavec

BiologicLP.jpg

 • Monolith NT.115 Microscale Thermophoresis Instrument (NanoTemper)

Odgovorna oseba: Aljoša Bavec

NT115.png

 

Laboratorij za proučevanje molekularnih osnov in biokemijskih označevalcev hormonsko odvisnih bolezni

 • HPLC Nexera XR (Shimadzu)

Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti
Odgovorna oseba: Maša Sinreih

Nexera.jpg

 • MagPix Multiplex Reader (Bio-Rad)

Aparatura za določanje koncentracij biooznačevalcev s pomočjo magnetnih kompletov
Odgovorna oseba: Tamara Knific

MagPix.jpg

 • Axio Scope A1 Polarized Light Microscope (Zeiss)

Svetlobni mikroskop
Odgovorna oseba: Tamara Knific

AxioA1.gif

 • PowerWave Microplate Spectrophotometer (Biotek)

Čitalec mikrotitrskih plošč
Odgovorna oseba: Renata Pavlič

PowerWave.gif

 • SCIEX Triple Quad 3500 (SCIEX)

Masni spektrometer tipa trojni kvadrupol
Odgovorna oseba: Cene Skubic

SCIEXTripleQuad3500.jpg

 

Laboratorij za raziskave zunajceličnih veziklov

 • NanoSight NS300 (Malvern Panalytical)

Aparatura za merjenje nanodelcev
Odgovorna oseba: Metka Lenassi

NS300.jpg

 • Synergy 2 (Biotek)

Mikrotitrski čitalec plošč
Odgovorna oseba: Marija Holcar

Synergy2.jpg

 • Axio Imager M2 (Zeiss)

Motoriziran pokončni mikroskop
Odgovorna oseba: Teja Lavrin

AxioM2.jpg

 

Center za funkcijsko genomiko in biočipe

 • Actimetrics Lumicycle

Actimetrics Lumicycle.jpg

 • Affymetrix scanner 3000

affymetrix_scanner_3000.jpg

 • Agilent Bioanalyzer 2100

Agilent Bioanalyzer 2100.jpg

 • GenePix Personal 4100A microarray scanner

glassmicroarray_GenePix_4100A.jpg

 • Tecan LS200 laser scanner Laser scanner

glassmicroarray_Tecan_ls200.jpg

 • MiniSeq System Illumina

Illumina_miniseq.jpg

 • LightCycler 480 System Roche

Roche LightCycler 480.jpg

Dodatne informacije o opremi in njihove rezervacije so dostopne preko spletnih strani Centra za funkcijsko genomiko in biočipe.


Medicinski center za molekularno biologijo

 • Applied Biosystems ViiA 7 Real-Time PCR System

Applied Biosystems viia7 qPCR.jpg

 • AKTA Pure

AKTA Pure.jpg

 • epMotion 5075

epMotion 5075.jpg

 • FujiFilm LAS 4000

FujiFilm LAS 4000.jpg

 • Synergy H4

Synergy H4.jpg

MG.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
F: +386 1 543 76 41
Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
EMAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Študentska pisarna
david.fatur(at)mf.uni-lj.si