Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko

Laboratorij za translacijsko medicinsko biokemijo

 

Osnovno raziskovalno področje Laboratorija za translacijsko medicinsko biokemijo je raziskovanje na področju medicinske biokemije s poudarkom na prenosu znanja in raziskovalnih rezultatov v klinično okolje. Pri tem laboratorij uporablja različne laboratorijske pristope, ki jih združuje s kliničnimi rezultati, kar je temelj translacijskega raziskovanja in personalizirane medicine. Trenutni fokus laboratorija so biološki označevalci razvoja in napredovanja nefropatije pri Fabryjevi bolezni ter ateroskleroze pri hiperholesterolemiji.
Laboratorij je bil ustanovljen leta 2019 in je vključen v raziskovalni program Molekulski mehanizmi uravnavanja celičnih procesov v povezavi z nekaterimi boleznimi pri človeku (ARRS P1-0170), ki ga vodi prof. dr. Vita Dolžan.


Vodja:
izr. prof. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec. med. biokem., spec. lab. med. gen.

Člani:

  • prof. dr. Metka Ravnik Glavač, univ. dipl. kem.
  • doc. dr. Tinka Hovnik, spec. med. biokem., spec. lab. med. gen.
  • asist. Tina Levstek, mag. lab. biomed.
  • asist. razisk. Inge Sotlar, mag. biokem.

 

Bibliografija raziskovalne skupine v SICRIS: povezava

MG.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
E-POŠTA / E-MAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Študentska pisarna
david.fatur(at)mf.uni-lj.si