MG.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
EMAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si