Katedra za otorinolaringologijo

Pedagoška dejavnost

 

Kontakt

Informacije po telefonu  01 522 7178  (Andreja Zupančič, dms) ali 01 522 3911 (Tatjana Železnik, dipl. ekon.) ali elektronsko andreja.zupancic(at)ukclj.si ali tatjana.zeleznik(at)kclj.si

Za govorilne ure s predstojnikom katedre se študenti dogovorijo elektronsko tatjana.zeleznik(at)kclj.si.

Izpit

Izpit je praktični in teoretični. Praktični del izpita poteka v VAJALNICI Klinike za ORL in CFK, UKC Ljubljana v pritličju glede na razpisani urnik (označen kot A3, B3, C3 ali D3). Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje (preverjamo prisotnost). Študent prikaže veščine otorinolaringološkega pregleda ter osnove anatomije in fiziologije obravnavanega področja.

K teoretičnemu delu izpita lahko študent pristopi po opravljenem praktičnem delu izpita. Na ustnem izpitu študent odgovarja na 6 vprašanj iz vseh področij otorinolaringologije. Ustni izpit prav tako poteka v VAJALNICI na razpisan datum praviloma ob 7.30 uri zjutraj, oziroma kasneje glede na zasedenost izpraševalcev.

Prijava in odjava na izpit poteka preko informacijskega sistema VIS.

Študent opravlja praktični del izpita praviloma pri asistentu, ki je vodil vaje. Izpit se ocenjuje z opravil - ni opravil.

 

Izpraševalci na teoretičnem delu izpita:

prof. dr. Hočevar Boltežar Irena, dr. med

izr. prof. dr. Battelino Saba, dr. med

doc. dr. Šereg Bahar Maja, dr. med

doc. dr. Aničin Aleksandar, dr. med

doc. dr. Šifrer Robert, dr. med

 

Predavanja

 

Urnik EMŠ SM 2019/2020

 

Urnik EMŠ DM 2019/2020

 

Izpitna vprašanja

 

Pharynx

Breathing Distress

Voice, speech

Laryngitis

Neck masses

ENT examination

client-2.jpg
PREDSTOJNIK
Prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med.
Klinika za ORL IN CFK
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 3911
F: +386 1 522 4815
EMAIL
tatjana.zeleznik(at)kclj.si
URADNE URE
pon - pet: 8:00 - 14:00