Katedra za ortopedijo

Predstavitev

 

URADNE URE

Uradne ure predstojnika (prof. dr. Matej Drobnič, dr. med.): po dogovoru s predhodno prijavo na (01) 522-4174.

Tajništvo katedre (Magda Peruško, d.m.s.): zaželena komunikacija po elektronski pošti <magda.perusko[at]kclj.si>, uradne ure osebno/telefonsko ob ponedeljkih od 14.00 do 15.00 po predhodni prijavi prek elektronske pošte.


PEDAGOŠKO DELO

Katedra za ortopedijo sodeluje pri dodiplomskem pouku obveznega predmeta "Gibala" v 4. letniku enotnega magistrskega študija medicine in izvaja predmet "Musculoskeletal System" v angleškem jeziku za študente programa ERASMUS. Izvaja tudi dva dodiplomska izbirna predmeta: "Izbirni predmet - ortopedija" in "Biomehanika sklepov".

V podiplomskem programu "Biomedicina" je Katedra za ortopedijo vključena v temeljni predmet 1. letnika "Raziskave v klinični medicini" s predavanjem in seminarjem (Modul 3: Dosežki v kliničnih raziskavah; Tematski sklop 2: Medicinske vede operacijskih strok), izvaja pa tudi samostojni izbirni predmet "Regenerativna ortopedija".

Katedra za ortopedijo ima svoje prostore v prizidku Ortopedske klinike, UKC Ljubljana na Zaloški cesti 9 v Ljubljani. V letu 2007 je bila opravljena obsežna prenova prostorov, ki sedaj obsegajo novo predavalnico z možnostjo multimedijskih predstavitev, tajništvo Katedre, garderobne prostore, toaletne prostore in vhodno avlo.


RAZISKOVALNO DELO

Člani in pridruženi sodelavci Katedre za ortopedijo opravljajo raziskovalno delo v dveh raziskovalnih skupinah:

Zgodovina katedre

 

Katedra za ortopedijo je bila ustanovljena pri popolni Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani septembra leta 1945. Leta 1952 dobi katedra novo ime, in sicer Katedra za ortopedijo in fizikalno medicino. Dne 01. 04. 1997 ponovno postane Katedra za ortopedijo, ko se od nje loči fizikalna medicina in rehabilitacija, ki postane samostojna katedra.

Predavanja iz ortopedije so potekala v sedmem semestru študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za predavanja iz ortopedije je bilo namenjenih 30 ur ter 15 ur za fizikalno medicino in rehabilitacijo. Predavanja niso bila obvezna, obvezne pa so bile vaje za študente, ki so prav tako obsegale 30 ur za ortopedijo ter 15 ur za fizikalno medicino. Po opravljenih predavanjih in vajah je bil obvezen kolokvij iz ortopedije ter kolokvij iz fizikalne medicine in rehabilitacije. Od leta 1990 dalje je ortopedija postala izpitni predmet in ne več kolokvij. Izpit je obsegal praktično delo ter teoretično znanje. Iz fizikalne medicine in rehabilitacije je še naprej obstajal le kolokvij. Strokovno medicinsko delo je poleg predavanj obsegalo tudi seminarje, od leta 1990 dalje pa je bil za študente, ki jih je zanimala problematika ortopedije bolj poglobljeno, razpisan neobvezni dodatni pouk - izbirni študij v obsegu 15 ur.

Z bolonjsko reformo dodiplomskega študija se je predmet Ortopedija vključil v pouk predmeta Gibala, ki ga od študijskega leta 2012/13 v treh letnih sklopih in od 2018/19 dalje v štirih letnih sklopih izvajajo Katedra za ortopedijo, Katedra za fizikalno in rehalibilatijsko medicino, Katedra za kirurgijo in Katedra za radiologijo. Predmet Gibala obsega 7 kreditnih točk ECTS (od tega Ortopedija 3,5 ECTS), pouk se izvede v štirih tednih vaj / predavanj / seminarjev.

Predstojniki Katedre za ortopedijo: 

1. 10. 1945 - 30. 9. 1976

prof. dr. Bogdan Brecelj, dr. med.

1. 10. 1976 - 30. 9. 1981

prof. dr. Franc Debevec, dr. med.

1. 10. 1981 - 30. 9. 1996

prof. dr. Franc Srakar, dr. med.

1. 10. 1996 - 30. 9. 2003

prof. dr. Srečko Herman, dr. med., višji svétnik

1. 10. 2003 - 02. 02. 2020

prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svétnik

3. 2. 2020 - sedaj

prof. dr. Matej Drobnič, dr. med.

 

Posamezna poglavja iz ortopedije so poleg predstojnikov predavali še:
prof. dr. Radivoj Bobič, dr. med. 
prof. dr. Fedor Pečak, dr. med. 
prof. dr. Janko Popovič, dr. med.
prof. dr. Vinko Pavlovčič, dr. med.
prof. dr. Janez Brecelj, dr. med.

Fizikalno medicino in rehabilitacijo pa so predavali: 
01. 10. 1952 - 30. 09. 1968 prof. dr. Franc Derganc, dr. med. 
01. 10. 1968 - 15. 01. 1983 prof. dr. Edvard Pohar, dr. med. 
15. 01. 1983 - 30. 03. 1997 prof. dr. Martin Štefančič, dr. med.


Katedra za ortopedijo.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Matej Drobnič, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška cesta 9
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 4174
F: +386 1 522 2474
E-POŠTA / E-MAIL
ortoped(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon: 14:00 - 15:00 po predhodni prijavi prek elektronske pošte