Katedra za ortopedijo

Raziskovanje

 

 

PREDSTAVITVE RAZISKOVALCEV
 

prof. dr. BLAŽ MAVČIČ, dr. med.

 

 

 

RESEARCH PROFILES
 

BLAŽ MAVČIČ, MD, PhD, Full Professor

 

 

PREŠERNOVE NALOGE


2010/2011   ŽIGA SNOJ in ANJA ZUPAN:
Vpliv pateloplastike na dolgoročni funkcionalni izid artroplastike kolena

2010/2011   MATEJ KERŠIČ:
Vpliv razlike v dolžini spodnjih udov in ročice abduktorskih mišic na srednjeročni klinični rezultat primarne totalne endoproteze kolka.

2012/2013   MATJAŽ ČREP:
Dolgoročni klinični izid rekonstrukcije proksimalne stegnenice s kolčno endoprotezo Kent Hip

2013/2014   KLEMEN AVSEC in BLAŽ KACIJAN:
Analiza kinematike kolena s 3D lasersko triangulacijo pri stanjih po poškodbi sprednje križne vezi in osteoartrozi

2014/2015   PETRA SCHARA:
Biomehanska analiza paralitičnega izpaha kolka pri otroku s cerebralno paralizo

2014/2015   PETER BRUMAT:
Vpliv oblike medularnega kanala proksimalne stegnenice na biomehanski in klinični izid artroplastike kolka

2015/2016   URBAN BRULC:
Dejavniki tveganja za neuspešno brezcementno nabijalno učvrstitev ponvice pri vstavitvi primarne totalne endoproteze kolka

2016/2017   DOMEN SEVER:
Napovedna vrednost asimetrije velikih sramnih ustnic na rentgenskem posnetku medenice za prisotnost osteoartroze kolka pri ženskah

2017/2018   SAMO ROŠKAR:
Kohortna analiza preživetja brezcementnih kolčnih endoprotez Zweymüller s spremljanjem do 30 let.

2018/2019   JAN DOLENŠEK:
Primerjava uspešnosti artroskopskih metod zdravljenja septičnega artritisa z odprto sinoviektomijo sklepov

2019/2020   LUKA KROPIVŠEK:
Kohortna analiza preživetja cementnih kolčnih endoprotez Link Lubinus SP II s spremljanjem do 33 let

2020/2021   LUKA PILIČ TURK:
Napovedni dejavniki za recidiv po intralezijski izpraznitvi benignega kostnega tumorja perifernega skeleta

Katedra za ortopedijo.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Matej Drobnič, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška cesta 9
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 4174
F: +386 1 522 2474
E-POŠTA / E-MAIL
ortoped(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon: 14:00 - 15:00 po predhodni prijavi prek elektronske pošte