Katedra za patologijo

Predstavitev katedre

Sodelavci Katedre in Inštituta za patologijo pri svojem delu tvorno povezujemo na najvišji ravni tri dejavnosti: pedagoško, strokovno-zdravstveno in raziskovalno, zato je delovanje katedre in inštituta neločljivo povezano.

Inštitut za patologijo (IP) je bil ustanovljen leta 1940 na pobudo prof. dr. Janeza Plečnika v sklopu tedaj še nepopolne Medicinske fakultete (MF) v Ljubljani. Prvi predstojnik je bil prof. dr. France Hribar, ki je leta 1951 napisal tudi prvi slovenski učbenik splošne patologije. Leta 1945 je IP postal del popolne MF, še naprej ga je vodil prof. Hribar. Od leta 1966 do 1976 je bil predstojnik IP prof. dr. Ivan F. Lenart, od leta 1977 do 1987 prof. dr. Anton Dolenc, od leta 1987 do 2001 akademik prof. dr. Dušan Ferluga in od leta 2001 do leta 2013 prof. dr. Nina Gale, od leta 2013 izr. prof. Jože Pižem.

Leta 1976 se je Katedra za patologijo ločila od IP, prvi predstojnik je postal akademik prof. dr. Dušan Ferluga, ki je vodil  katedro do leta 1988. Nasledil ga je prof. dr. Andrej Mašera, ki je vodil katedro v letih 1988 do 1996 in 1998 do 2004. Prof. dr. Albert Juteršek je bil predstojnik od leta 1996 do 1998, prof. dr. Anton Cerar od leta 2004 do 2008, prof. dr. Nina Zidar od 2008 do 2016 in od 2016 naprej prof. dr. Margareta Strojan Fležar.

Danes je na Katedri za patologijo zaposlenih 5 učiteljev, vsi redni profesorji in 12 asistentov, med njimi ena habilitirana izredna profesorica in dve docentki. Pri pouku sodelujejo tudi drugi sodelavci Inštituta. Patologijo učimo na enovitem magistrskem študiju programa medicina in dentalna medicina MF Univerze v Ljubljani (UL). Poučujemo tudi na Fakulteti za farmacijo UL, smer Laboratorijska biomedicina, ter Zdravstveni fakulteti UL.


Novice

ip_portret_strojan_small.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
Prof. dr. Margareta Strojan Fležar, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Korytkova 2
SI-1000 Ljubljana
URADNE URE / OFFICE HOURS
Tel.: +386 1 543 71 06
El. naslov: katedra.patologija(at)mf.uni-lj.si
Uradne ure: po predhodnem dogovoru