Histologija in embriologija 2023/2024

 

Histologija in embriologija [EMŠ Medicina]

 

Dobrodošli na uradni strani predmeta Histologija in embriologija za študent(-k)e 1. letnika EMŠ Medicina.

To je uradna internetna stran predmeta, kjer boste prejemali vse potrebne uradne informacije v zvezi s predmetom.

 

obvezni predmet: Histologija in embriologija
Predmet se izvaja: II. semester
Število ECTS kreditnih točk: 8
Nosilec predmeta: prof. dr. Danijel Petrovič, doc. dr. Ines Cilenšek
Študijsko leto: 2023/2024
Sodelujoče katedre oz. inštituti: Inštitut za histologijo in embriologijo