EMŠ Medicina - 1. letnik

Medicinska biofizika

CILJI

Pri predmetu Medicinska biofizika se bodo študenti naučili fizikalnih temeljev, ki so potrebni za razumevanje delovanja bioloških sistemov in naprav, ki se uporabljajo v medicini.

Literatura za predmet je prosto dostopna. 

 

Režim študija (študijsko leto 2023-2024)

 

ZAHTEVANO PREDZNANJE

Študenti morajo za razumevanje predavanj iz Medicinske biofizike obvladati vse splošne vsebine, ki so navedene v Predmetnem izpitnem katalogu za fiziko za splošno maturo, poleg tega je priporočljivo tudi poznavanje večine posebnih vsebin (vsebine so navedene v poglavju 4, str. 11-20). Pri tem je za študij medicine še posebej pomembno, da študenti suvereno obvladajo naslednje spretnosti:

  • Analitično razmišljanje in reševanje enostavnih problemov
  • Uporaba osnovnih računskih operacij in matematičnih funkcij (linearna enačba, potence in koreni, eksponentne in logaritemske funkcije, kotne funkcije)
  • Uporaba osnovnih fizikalnih količin, enot in predpon ter preračunavanje med enotami.
  • Osnovna analiza numeričnih podatkov (računanje povprečja in standardnega odklona, risanje diagramov, odčitavanje iz diagramov).

Če kdo pri teh spretnostih ni suveren, je nujno, da si jih pred začetkom semestra utrdi z dodatnimi vajami. Nekaj računskih nalog, s katerimi lahko preverite svoje predznanje, lahko najdete med literaturo za predmet.


Nosilec predmeta

Jure Derganc
T: +386 1 543 7615
E: jure.derganc(at)mf.uni-lj.si

Tajništvo

Senta Jaunig
T: +386 1 543 7600
E: IBF(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

po dogovoru