EMŠ Medicina - 1. letnik

Temelji biokemije

Cilji

Študenti spoznajo biomolekule v človeškem telesu, s poudarkom na njihovi strukturi, reaktivnosti in biokemijski vlogi. Cilj predmeta je študentu posredovati znanje o osnovnih lastnostih biomolekul, ki so posledica njihove strukture, in ga povezati z osnovnimi fizikalno-kemijskimi zakonitostmi (bioenergetika, kinetika ipd.), ki veljajo v živem svetu. Študenti se bodo tako seznanili s temeljnimi zakonitostmi ter mehanizmi biokemijskih dogajanj, ki predstavljajo osnovo za razumevanje življenskih procesov v človeškem telesu, ter metodami za preučevanje biomolekul.

 

Glavni vsebinski sklopi

1. Fizikalno-kemijske osnove živih organizmov

2. Voda in vodne raztopine

3. Bioenergetika in principi bioorganske kemije;

4. Struktura, funkcija in reakcije standardnih in nestandardnih aminokislin

5. Struktura in funkcija biološko pomembnih peptidov

6. Zvijanje in 3D-struktura ter funkcije proteinov

7. Encimi

8. Struktura, funkcija in reakcije biološko pomembnih ogljikovih hidratov ter glikokonjugati

9. Struktura, funkcija in reakcije nukleotidov in nukleinskih kislin

10. Struktura, funkcija in reakcije biološko pomembnih lipidov

11. Kinetika in bioenergetika membranskega transporta

12. Biosignaliziranje

 

Zahtevano predznanje

Študenti morajo za razumevanje vseh oblik pouka pri predmetu Temelji biokemije obvladati izpitne vsebine iz Predmetnega izpitnega kataloga (PIK) za kemijo za splošno maturo, ki se ga najde na spletni strani Državnega izpitnega centra:

https://www.ric.si/splosna-matura/predmeti/kemija/

 

Pri tem je za študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani še posebej pomembmo, da študenti suvereno obvladajo znanja iz PIK, ki so izpostavljena v pripravljenem dokumentu.


PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

Učni načrt z režimom


URNIK


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Izvedbeni urnik TBK AL 2023/24

Urnik S/V/DOŠ TBK po skupinah

Študenti po skupinah

Redni izpitni roki: 24. 1. 2024, 21. 8. 2024, 4. 9. 2024

Izredni izpitni rok: 21. 11. 2023

NOSILEC PREDMETA

Prof. dr. Marko Goličnik
T: +386 1 543 76 50
E: marko.golicnik(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna
pon. - pet.: med 10 - 13h