EMŠ Medicina - 1. letnik

Uvod v klinično medicino 1

Obvezni predmet Uvod v klinično medicino 1 obsega 8 kreditov in pomeni predmet, ki študentu omogoča zgodnji stik z bolnikom. Sestavljen je iz petih vsebinskih sklopov:

  • Medicinska etika in profesionalizem
  • Medicinska terminologija 
  • Zgodovina medicine z medicinsko humanistiko
  • Sporazumevanje
  • Nujna medicinska pomoč

Obvezni predmet se vsebinsko povezuje s klinično prakso, kjer študentje pridobljeno znanje in veščine nadgradijo v kliničnem okolju.

Tekom predmeta in klinične prakse se študenti naučijo osnovnih pravil obnašanja v kliničnem okolju, spoznajo osnovna pravila sporazumevanja in sodelovanja v več profesionalnem timu, spoznajo in se naučijo osnovnega ukrepati ob življenje ogrožajočih stanjih, se seznanjajo z osnovami medicinske terminologije in medicinskega humanizma z zgodovino medicine ter se zavejo pomena spoštovanja visokih etičnih in profesionalnih norm.

Predmet se zaradi klinične usmerjenosti razlikuje od ostalih predmetov v prvem letniku in predstavlja osnovo za predmete tako imenovanega kliničnega stebra, ki sledijo v višjih letnikih.


PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

Sporazumevanje

Nujna medicinska pomoč

Medicinska etika in profesionalizem

Zgodovina medicine z medicinsko humanistiko

Medicinska terminologija 


URNIK

 

Urnik - Zgodovina medicine z medicinsko humanistiko

Urnik - Medicinska etika in profesionalizem


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

Izpitni roki za predmet UKM1 2023/2024.

 

 

NOSILCI PREDMETA

Prof. dr. Marija Petek Šter
marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si

Prof. dr. Maja Šoštarič
maja.sostaric(at)mf.uni-lj.si

Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec
zvonka.zupanic-slavec(at)mf.uni-lj.si

Prof. dr. Štefan Grosek
stefan.grosek(at)kclj.si

Izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer
sergej.pirkmajer(at)mf.uni-lj.si


GOVORILNE URE

Po predhodnem dogovoru po e-pošti.