Inštitut za biologijo celice

Nagrade, priznanja in pojavljanje v medijih

 

NAGRADE IN POJAVLJANJE V MEDIJIH

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - Časopisni članek, 2021

V časopisu Delo je bil objavljen članek na z naslovom »Brez dobre raziskovalne kondicije ni novih zdravil«, pri katerem je sodeloval prof. dr. Peter Veranič, predstojnik Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Članek je bil objavljen 09. 01. 2021 in je dosegljiv tukaj (članek Delo) in na naslovu: https://www.delo.si/novice/znanoteh/brez-dobre-raziskovalne-kondicije-ni-novih-zdravil/

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - nagrada Odlični v znanosti, 2019

V okviru projekta Odlični v znanosti je bil v izbor dosežkov za leto 2019 uvrščen članek Proteinski kompleksi iz glivnega rodu Pleurotus kot novi biopesticidi za zatiranje koloradskega in koruznega hrošča, pri katerem sta sodelovala doc. dr. Nataša Resnik in prof. dr. Peter Veranič z Inštituta za biologijo celice Medicinske fakultete v Ljubljani. Odlični v znanosti je projekt, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga v potrditev Znanstvenemu svetu ARRS predlagajo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved. Izbrani dosežki so vsako jesen v obliki kratkih poljudnih predavanj predstavljeni na javnosti dostopnih dogodkih. Članek je bil obljavljen 25.03.2019 v reviji Scientific reports in je dosegljiv na naslovu: https://www.nature.com/articles/s41598-019-41450-4, več o dogodku pa najdete na naslovu: http://www.arrs.si/sl/promocija/odlicni/odlicni-19.asp

 

Obvestilo o prejetju fakultetne Prešernove nagrade za leto 2020

Študentki 3. letnika medicine Gaji Markovič je bila dodeljena fakultetna Prešernova nagrada za nalogo, ki jo je opravljala pod mentorstvom prof. dr. Mateje Erdani Kreft v somentorstvu z doc. dr. Natašo Resnik. Naslov naloge je "Vloga fokalne adhezijske kinaze in njenih inhibitorjev pri nastanku tunelskih membranskih nanocevk in preživetju rakavih urotelijskih celic".

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih

V torek, 17.12.2019 je prof. dr. Mateja Erdani Kreft sodelovala na okrogli mizi z naslovom Izzivi sodobne onkologije: genska terapija, ki jo je organiziralo DŠMS (https://www.facebook.com/events/d%C5%A1ms-slomsic/izzivi-sodobne-onkologije-genska-terapija/3104279259601402/ ).

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih

Na spletni strani MMC RTV SLO je bil objavljen članek z naslovom "Umetna oploditev na ustavnem sodišču." Pri članku je sodelovala prof. dr. Mateja Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice Medicinske fakultete v Ljubljani. Članek je bil objavljen 03.12.2019 in je dosegljiv na naslovu: https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/umetna-oploditev-na-ustavnem-sodiscu/506618. 

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih – Elektronski članek, 2019

Na spletni strani MMC RTV SLO je bil objavljen članek z naslovom »Nobel za medicino in fiziologijo trojici za odkritja, kako celice občutijo kisik : znanost in tehnologija«. Pri članku je sodelovala prof. dr. Mateja Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice Medicinske fakultete v Ljubljani. Članek je bil objavljen 07.10.2019 in je dosegljiv na naslovu: https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/nobel-za-medicino-in-fiziologijo-trojici-za-odkritja-kako-celice-obcutijo-kisik/501543. [COBISS.SI-ID 34529753; ISSN 1581-372X]

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih – Elektronski članek, 2019

Na spletni strani Slovenske tiskovne agencije - Znanost je bil objavljen članek z naslovom »Odkritje letošnjih nobelovcev za medicino pomemben doprinos k razumevanju delovanja celic : medicina in zdravje«. Pri članku je sodelovala prof. dr. Mateja Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice Medicinske fakultete v Ljubljani. Članek je bil objavljen 07.10.2019 in je dosegljiv na naslovu: http://znanost.sta.si/2684633/odkritje-letosnjih-nobelovcev-za-medicino-pomemben-doprinos-k-razumevanju-delovanja-celic. [COBISS.SI-ID 34530009; ISSN 1854-214X].

 

Obvestilo o prejemu "Laboratorijske halje s super močmi" – Nagrada Univerze v Ljubljani, 2019

Univerza v Ljubljani, Pisarna za prenos znanja je prof. dr. Mateji Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice Medicinske fakultete v Ljubljani kot prvi podelila »Laboratorijsko haljo s super močmi«.  Prof. dr. Mateja Erdani Kreft je skupaj z mlado raziskovalko Tajo Železnik Ramuta, Inštitut za biologijo celice, prijavila oziroma patentirala izum »Postopek za pripravo homogenata amnijske membrane, ki se uporablja kot protimikrobni agens«. Več o nagradi je dosegljivo na naslovih: https://www.linkedin.com/school/university-of-ljubljana/?trk=recent-update_content#updates in https://www.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/intelektualna_lastnina/2019061909412280/?fbclid=IwAR0FTgX8TdzCWIFRWTNFH_W8ty9VvLt9k7mtFDCat47vBZ2MCPhqZLakZzk 

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih – Poljudnoznanstveni članek, 2018

V reviji Zarja je bil objavljen članek na z naslovom »Spečih bakterij antibiotiki ne uničijo«, pri katerem sta sodelovala prof. dr. Peter Veranič in doc. dr. Andreja Erman, oba iz Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Članek je bil objavljen 06. 11. 2018 in je dosegljiv na naslovu:   https://revijazarja.si/clanek/nasveti/5be032978f922/specih-bakterij-antibiotiki-ne-unicijo 

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih – Elektronski članek, 2018

Na spletni strani EMBO (European Molecular Biology Organization) je bil objavljen članek na z naslovom »Lab exchanges: from Ljubljana to Split«, pri katerem je sodelovala izr. prof. dr. Daša Zupančič (intervjuvanka) z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Članek je bil objavljen 12. 10. 2018 in je dosegljiv na naslovu: http://embo.org/news/articles/2018/lab-exchanges-from-ljubljana-to-split

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih – Časopisni članek, 2018

V časopisu Delo je bil objavljen članek na z naslovom »Učinkovitejše sodelovanje raziskovalne in klinične medicine«, pri katerem je sodeloval prof. dr. Peter Veranič (intervjuvanec), predstojnik Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Članek je bil objavljen 04. 10. 2018 in je dosegljiv na naslovu: https://www.delo.si/novice/znanoteh/ucinkovitejse-sodelovanje-raziskovalne-in-klinicne-medicine-98949.html

 

Obvestilo o prejemu Fulbrightove štipendije, 2018

Doktorska študentka asist. Taja Železnik Ramuta je prejela devetmesečno štipendijo za udeležbo v programu Fulbright v študijskem letu 2018/19. Taja bo v bolnišnici Brigham and Women’s Hospital, ki je del Medicinske fakultete Univerze Harvard, raziskovala pripravo organoidov sečnega mehurja iz vzorcev bolnikov z rakom sečnega mehurja. Raziskovalno delo bo potekalo pod mentorstvom prof. dr. Josepha Bonventre z Medicinske fakultete Univerze Harvard in prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Projekt bo izveden tudi v sodelovanju z Oddelkom za urologijo, UKC Ljubljana, pod vodstvom doc. dr. Tomaža Smrkolja.


 

Obvestilo o prejemu Krkine nagrade za raziskovalno delo, 2018 

Raziskovalno delo z naslovom »Priprava vodotopne fluorescenčne učinkovine za označevanje normalnih in rakavih celic urotelija sečnega mehurja in vitro«, ki jo je Patrik Pečavar Nežmah, dijak Gimnazije in veterinarske šole, Biotehnični izobraževalni center Ljubljana, izdelal na Kemijskem inštitutu Ljubljana in Inštitutu za biologijo celice, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani pod mentorstvom Marka Jerana in somentorstvom prof. dr. Mateje Erdani Kreft je bilo nagrajeno s Krkino nagrado za leto 2018.


 

Obvestilo o prejemu najvišje državne uvstitve (Zlato 1)  na 52. državnem srečanju najboljših mladih raziskovalcev Slovenije, 2018

Patrik Pečavar Nežma, dijak tehniške gimnazije BIC, se je 14. 5. 2018 udeležil državnega srečanja mladih raziskovalcev, ki ga v Murski Soboti organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Patrik Pečavar Nežmah je v kategoriji druga področja (medicina, medicinska kemija) pod mentorstvom raziskovalnega sodelavca Marka Jerana s Kemijskega inštituta Ljubljana in prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete, pripravil raziskovalno delo z naslovom »Priprava vodotopne fluorescenčne učinkovine za označevanje normalnih in rakavih celic urotelija sečnega mehurja in vitro«. Raziskovalno delo s področja rakavih obolenj sečnega mehurja in razvoja novih organskih spojin za njihovo detekcijo je Patriku prineslo najvišjo državno uvrstitev (Zlato 1).

http://www.bic-lj.si/gvs/index.php/izobraevalni-programi/tehnika-gimnazija/nagrade/999-52-drzavno-srecanje-najboljsih-mladih-raziskovalcev-slovenije

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih – Radijski dogodek, 2018

V oddaji Radija Slovenije »Možgani na dlani« je na temo »V svetu melatonina« sodelovala izr. prof. dr. Daša Zupančič z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 22. 02. 2018 in je dosegljiva na naslovu: https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/v-svetu-melatonina/

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih – Poljudnoznanstveni članek, 2017

V reviji Proteus je bil objavljen članek doc. dr. Sama Hudoklina z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete z naslovom »Krioelektronska mikroskopija in sorodne metode presevne elektronske mikroskopije« Članek je bil objavljen 3, 4/80 številki revije Proteus (november – december 2017) in je dosegljiv na naslovu: https://issuu.com/prirodoslovno.drustvo/docs/proteus_november_december_2017za_ne

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih – Časopisni članek, 2017

V časopisu Delo je bil objavljen članek prof. dr. Roka Romiha z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete z naslovom »Ledena doba elektronske mikroskopije: kriometode v elektronski mikroskopiji omogočajo opazovanje življenskih procesov, ujetih v delčku sekunde«. Članek je bil objavljen 17. 12. 2017 in je dosegljiv na naslovu: https://www.delo.si/znanje/znanost/ledena-doba-elektronske-mikroskopije.html


 

Obvestilo o prejemu Krkine nagrade za doktorsko delo, 2017

Urška Dragin Jerman, univ. dipl. biol.,  je prejela Krkino nagrado za doktorsko delo z naslovom »Interakcije rakavih in normalnih urotelijskih celic in vzpostavitev urotelijsko vezivnega nadomestka na amnijski membrani = Interactions between cancer and normal urothelial cells and establishment of urothelial connective tissue equivalent on amniotic membrane scaffold«. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete.


 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - TV dogodek, 2017

V oddaji TV Slovenije »Ugriznimo znanost« je na temo »Naše telo med stradanjem?« sodelovala izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 28. 09. 201 in je dosegljiva na naslovu:  http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174493591

 

Obvestilo o prejemu EMBO nagrade, 2017

Izr. prof. dr. Daša Zupančič z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete, je za projekt »The role of retinoid signaling pathway in urothelial cancer transformation«, prejela EMBO nagrado 'Short Term Fellowship Award'. Projekt je bil izpeljan v letu 2017 na Medicinski fakulteti v Splitu v sodelovanju s prof. dr. Janošem Terzićem in doc. dr. Jeleno Korać Prlić.


 

Obvestilo o prejemu Univerzitetne Prešernove nagrade za raziskovalno delo, 2016

Polona Glažar, UL BF je za raziskovalno delo »Ogljikovi hidrati urotelijskih celic in integriteta bazalne lamine pri urotelijskih neoplazijah«, prejela univerzitetno Prešernovo nagrado za leto 2016. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom doc. dr. Daše Zupančič z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete.


 

Obvestilo o prejemu Fakultetne Prešernove nagrade za raziskovalno delo, 2016

Diana Baraga, mag. strukturne in funkc. biol., je za raziskovalno delo »Ugotavljanje prisotnosti membranskih nanocevk med rakavimi in normalnimi urotelijskimi celicami«, na predlog Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete prejela fakultetno Prešernovo nagrado za leto 2016. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete.

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih – Časopisni članek, 2016

V časopisu Dnevnik je bil objavljen članek na z naslovom »Elektronska mikroskopija si utira pot na mnoga področja biomedicinskih znanosti«. Pri članku je sodeloval prof. dr. Peter Veranič (intervjuvanec), predstojnik Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Članek je bil objavljen 25. 11. 2016 in je dosegljiv na naslovu: https://www.dnevnik.si/1042755281/zdravje/bolezen-in-bolecina/elektronska-mikroskopija-si-utira-pot-na-mnoga-podrocja-biomedicinskih-znanosti


 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - TV dogodek, 2016

V oddaji TV Slovenije »Ugriznimo znanost« je na temo »Kako dolgo lahko živimo?« sodelovala izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 17. 11. 2016 in je dosegljiva na naslovu:  http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174437737


 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - TV dogodek, 2016

V oddaji TV Slovenije »Ugriznimo znanost« je na temo »Preiskave otrok pred rojstvom« sodelovala izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 20. 10. 2016 in je dosegljiva na naslovu: http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174432556


 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - Radijski dogodek, 2016

V oddaji Radija Slovenije »Frekvenca X« je na temo »Nobelovi nagrajenci« sodelovala izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 6. 10. 2016 in je dosegljiva na naslovu: http://4d.rtvslo.si/arhiv/frekvenca-x/174430135


 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - Radijski dogodek, 2016

V oddaji Radija Slovenije »Aktualno« je na temo »Znan je dobitnik letošnje Nobelove nagrade za medicino in fiziologijo : kaj je celična avtofagija?« sodelovala izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 3. 10. 201, prispevek pa je dosegljiv na naslovu: http://radioprvi.rtvslo.si/2016/10/znan-je-dobitnik-letosnje-nobelove-nagrade-za-medicino-in-fiziologijo/

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih – Časopisni članek, 2016

V časopisu Delo je bil objavljen članek na z naslovom »Pol stoletja proučevanja človeške celice: elektronska mikroskopija, jasnejši pogled v skrivnosti sestave in delovanja pa tudi njihovo medsebojno sporazumevanje«. Pri članku je sodeloval prof. dr. Peter Veranič (intervjuvanec), predstojnik Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Članek je bil objavljen 21. 04. 2016 in je dosegljiv na naslovu: https://www.delo.si/znanje/znanost/pol-stoletja-intenzivnega-proucevanja-cloveske-celice.html


 

● Obvestilo o prejemu Fakultetno Prešernovo nagrado za leto 2014

Taja Železnik je za samostojno raziskovalno delo z naslovom »Uporaba nosilcev iz amnijske membrane za zaviranje rasti rakavih urotelijskih celic« prejela Fakultetno Prešernovo nagrado za leto 2014. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete


 

● Obvestilo o prejemu Krkine nagrade za doktorsko delo, 2014

Med letošnjimi Krkinimi nagrajenci za dosežke v znanosti je tudi dr. Matej Skočaj, ki je v juliju 2014 doktoriral pod mentorstvom prof. dr. Kristine Sepčić z Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete in somentorstvom prof. dr. Petra Veraniča z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete.

Dr. Matej Skočaj je v okviru svoje doktorske naloge razvil molekularno orodje za označevanje s holesterolom in sfingomielinom obogatenih membranskih domen, imenovanih membranski rafti. Membranski rafti so ključne strukturne in signalizacijske  komponente celic. Udeleženi v številnih bioloških procesih v zdravem organizmu, saj delujejo kot platforme za ustaljene signalizacijske poti, obenem pa njihova disfunkcionalnost/okvara privede do različnih bolezenskih stanj. Za membranske rafte je tako bilo ugotovljeno, da imajo pomembno vlogo v nevroloških in kardiovaskularnih boleznih, v karcinogenezi in pri imunskih boleznih kot je sistemski lupus eritematozus ter pri okužbi z virusom HIV, kar naredi membranske rafte izjemno zanimive tarče za farmakološke pristope zdravljenja in preprečevanja teh bolezni. Matej Skočaj je razvil stabilno, netoksično, rekombinantno fluorescenčno različico proteina ostreolizina A za katerega je pokazal, da se močno in selektivno veže na s holesterolom in sfingomielinom bogata področja v membranah živih celic. Z omenjenim označevalcem je dokazal obstoj teh domen v celicah in spremljal njihovo dinamiko potovanja po celici. Razvita molekula bi lahko v prihodnosti služila kot ključno orodje v bazičnih in aplikativnih biomedicinskih raziskavah membranskih raftov in z njimi povezanih patoloških stanj. 


 

● Obvestilo o prejemu nagrade UNESCO L'OREAL "Za ženske v znanosti", 2014

Ena od treh letošnjih prejemnic nagrade UNESCO L'OREAL "Za ženske v znanosti" 2014 je dr. Eva Ogorevc, ki je v januarju 2014 doktorirala pod mentorstvom prof. dr. Veronike Kralj-Iglič z Zdravstvene fakultete v Ljubljani in somentorstvom izr. prof. dr. Petra Veraniča z Medicinske fakultete, Inštitut za biologijo celice.

Dr. Eva Ogorevc je v svoji doktorski nalogi preučevala medcelične prenose mikroveziklov (MV), kot obliko medcelične komunikacije. Izsledki njenih raziskav so pokazali, da MV v izolatih periferne krvi ponujajo možnost neinvazivne diagnostike, spremljanje napredovanja in zdravljenja rakavih obolenj. Koncentracija MV pri bolnikih z rakom prebavil je povečana v primerjavi z zdravimi prostovoljci in bolniki z drugimi obolenji prebavil. Z dokazom medceličnega prenosa MV z maligne na nemaligno urotelijsko celično linijo se je nakazala možnost indukcije rakavo spremenjenega fenotipa, tudi v odsotnosti genetskih sprememb v celicah. Njeni rezultati bodo prispevali k boljšemu razumevanju mehanizmov mikrovezikulacije in medcelične komunikacije s pomočjo MV.

Spletne povezave k podelitvi nagrade UNESCO L'OREAL "Za ženske v znanosti" 2014


 

● Obvestilo o prejemu Lavričeve nagrade za najbolj uspešno učiteljsko delo, 2011

Senat Medicinske fakultete je na podlagi poročila Komisije za Lavričeva priznanja sprejel sklep o podelitvi  Lavričeve nagrade za najbolj uspešno učiteljsko delo za leto 2011 prof. dr. Kristijanu Jezerniku, učitelju in dolgoletnemu predstojniku Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. 


 

● Obvestilo o prejemu Fakultetne Prešernove nagrade za diplomsko delo, 2010

Urška Dragin Jerman je za raziskovalno delo v diplomski nalogi z naslovom »Amnijska membrana kot nosilec urotelija in njena vloga pri diferenciaciji urotelijskih celic« prejela Fakultetno Prešernovo nagrado za leto 2010. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete


 

● Obvestilo o prejemu Pomurske raziskovalne nagrade za diplomsko delo, 2009

Larisa Tratnjek je za raziskovalno delo v diplomski nalogi z naslovom »Odvisnost endocitotske aktivnosti urotelijskih celic od njihove diferenciacijske stopnje in mikrotubulov« prejela Pomursko raziskovalno nagrado za leto 2009. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete.

 

client-2.jpg
PREDSTOJNIK
Prof. dr. Peter Veranič, univ. dipl. biol.
TAJNIŠTVO INŠTITUTA
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 7680
F: +386 1 543 7681
E-POŠTA
peter.veranic(at)mf.uni-lj.si
icb(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Tajništvo: 9:00 - 14:00
Predstojnik: po dogovoru preko e-pošte