Inštitut za biologijo celice

Osebje

Ime in priimek E-pošta Telefon
Sanja Čabraja
sanja.cabrajamf.uni-lj.si -
asist. dr. Urška Dragin Jerman, univ. dipl. biol.
urska.draginmf.uni-lj.si +386 1 543 7690
prof. dr. Mateja Erdani Kreft, univ. dipl. biol.
mateja.erdanimf.uni-lj.si +386 1 543 7685
doc. dr. Andreja Erman, univ. dipl. biol.
andreja.ermanmf.uni-lj.si +386 1 543 7684
dr. Mirjam Fröhlich
mirjam.frohlichmf.uni-lj.si +386 1 543 7689
doc. dr. Samo Hudoklin, univ. dipl. biol.
samo.hudoklinmf.uni-lj.si +386 1 543 7687
asist. Aleksandar Janev, mag. lab. biomed.
aleksandar.janevmf.uni-lj.si -
dr. Tadeja Kuret, mag. lab. biomed.
tadeja.kuretmf.uni-lj.si -
Nada Pavlica Dubarič
nada.pavlicamf.uni-lj.si -
asist. Dominika Peskar, dr. vet. med.
dominika.peskarmf.uni-lj.si -
doc. dr. Nataša Resnik
natasa.resnikmf.uni-lj.si +386 1 543 7688
prof. dr. Rok Romih, univ. dipl. biol.
rok.romihmf.uni-lj.si +386 1 543 7683
dr. Mojca Stojan Dolar
mojca.stojandolarmf.uni-lj.si +386 1 543 7680
Linda Štrus
linda.strusmf.uni-lj.si +386 1 543 7697
asist. razisk. dr. Larisa Tratnjek, univ. dipl. biol.
larisa.tratnjekmf.uni-lj.si -
prof. dr. Peter Veranič, univ. dipl. biol.
peter.veranicmf.uni-lj.si +386 1 543 7682
Sabina Železnik
sabina.zeleznikmf.uni-lj.si +386 1 543 7693
asist. dr. Taja Železnik Ramuta, mag. mikrobiol.
taja.zeleznikmf.uni-lj.si +386 1 543 7689
izr. prof. dr. Daša Zupančič, univ. dipl. biol.
dasa.zupancicmf.uni-lj.si +386 1 543 7686
client-2.jpg
PREDSTOJNIK
Prof. dr. Peter Veranič, univ. dipl. biol.
TAJNIŠTVO INŠTITUTA
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 7680
F: +386 1 543 7681
E-POŠTA
peter.veranic(at)mf.uni-lj.si
icb(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Tajništvo: 9:00 - 14:00
Predstojnik: po dogovoru preko e-pošte