Inštitut za biologijo celice

Institute of Cell biology: our webpage in English
 

Predstavitev

 

IMG_0048_a.jpg

 

Z letom 1919/20 začenja Medicinska fakulteta v Ljubljani s predavanji prof. dr. Pavla Grošlja iz splošne biologije za študente medicine. Začetek inštituta sega v leto 1923, ko je bil ustanovljen Biološki inštitut, ki je bil leta 1971 preimenovan v Inštitut za biologijo človeka. Od leta 1991 naprej se imenuje Inštitut za biologijo celice. Na inštitutu smo leta 1965 dobili prvi elektronski mikroskop, ki je bil hkrati tudi prvi elektronski mikroskop namenjen za pregledovanje bioloških vzorcev v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Ta je v veliki meri zaznamoval nadaljnje raziskovalno in pedagoško delo inštituta.  

Področje raziskovalnega dela na inštitutu je celična biologija epitelijev s poudarkom na epiteliju sečnega mehurja - uroteliju. Inštitut je usmerjen v bazične in aplikativne medicinske študije diferenciacije, proliferacije in apoptoze urotelijskih celic na celični in molekularni ravni. V novejšem času je poudarek na študiju rakave transformacije celic urotelija, regeneracije urotelija, transepitelijski upornosti tega tkiva in vnosu nanodelcev, kot nosilcev citostatikov in antibiotikov v celice urotelija.  Na inštitutu razpolagamo z raziskovalno opremo, ki omogoča detekcijo in študij supramolekularne organizacije in lokalizacije proučevanih molekul v celicah. Uporabljamo imunocitokemične metode na ravni fluorescenčne in elektronske mikroskopije ter metode kvantifikacije iz celic izoliranih molekul in vnosa proteinov oziroma nukleinskih kislin v celice urotelija. Poseben poudarek je dan različnim kriometodam za označevanje specifičnih diferenciacijskih označevalcev na ultrastrukturni ravni.

V okviru Inštituta za biologijo celice deluje Laboratorij za celične in tkivne kulture, vzpostavljen leta 2002, in Center za elektronsko mikroskopijo, ki je bil osnovan kot Laboratorij za elektronsko mikroskopijo že leta 1967. Center služi kot temeljna raziskovalna in učna baza na področju elektronske mikroskopije na biomedicinskem področju. Inštitut za biologijo celice je tudi ustanovitelj Biomedicinskega centra za mikroskopijo (BMCM) - vodilnega raziskovalnega centra na področju biomedicinske mikroskopije v Sloveniji, ki združuje najsodobnejšo opremo in vrhunske strokovnjake na področju analize strukture in funkcije celic ter tkiv, tako in vitro kot tudi in vivo.

Pedagoško delo na Inštitutu za biologijo celice obsega predavanja in vaje za dodiplomske študijske programe predvsem za študente splošne medicine in dentalne medicine, pa tudi za študente mikrobiologije, biokemije, fizioterapije in laboratorijske biomedicine. Temeljne in izbirne vsebine pouka se izvajajo tudi v okviru doktorskih študijskih programov Biomedicine in Bioznanosti.


Novice

IBC_slika.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
Prof. dr. Peter Veranič, univ. dipl. biol.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 7680
F: +386 1 543 7681
E-POŠTA / E-MAIL
peter.veranic(at)mf.uni-lj.si
vesna.cafuta(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Tajništvo: 9.00 - 14.00
Predstojnik: po dogovoru preko e-pošte