Katedra za nevrologijo

Predstavitev

Katedra za nevrologijo je sestavni del Medicinske fakultete UL od ustanovitve popolne fakultete. Dosedanji predstojniki: prof. dr. Ivan Marinčič, prof. dr. Peter Kartin, prof. dr. Anton Lavrič, prof. dr. Martin Janko, prof. dr. David B. Vodušek, izr. prof. dr. Anton Grad, od februarja 2012 pa je za predstojnika imenovan prof. dr. Zvezdan Pirtošek.

Po številu pedagoškega kadra sodi Katedra med manjše na Medicinski fakulteti, vendar koordinira enega največjih sklopov, Živčevje. Za študente EMŠ Medicina poteka pouk v IV. letniku v obliki predavanj, seminarjev, vaj in drugih oblik študija. Veliko študentov se odloči za izbirni predmet iz nevrologije, enomesečno prakso lahko opravljajo praviloma v času od julija do oktobra. Preverjanje znanja je pisno (test, slikovni material, video posnetki), praktično in ustno. Pouk za študente EMŠ Dentalna medicina poteka v zimskem semestru IV. letnika v obliki predavanj in seminarjev. Preverjanje znanja je v obliki pisnega kolokvija.

V skrajšanem delovnem času so zaposleni trije učitelji (prof. dr. Zvezdan Pirtošek, izr. prof. dr. Maja Trošt in doc. dr. Blaž Koritnik) in štirje asistenti (izr. prof. dr. Uroš Rot, izr. prof. dr. Janja Pretnar Oblak, doc. dr. Milica Kramberger in asist. dr. Fajko Bajrović). Tajnica Katedre je ga. Senta Jaunig. Pri aktivnostih Katedre sodelujejo nazivni učitelji in asistenti, ki niso zaposleni na Medicinski fakulteti. Pogodbeno opravlja delo na Katedri ga. Lidija Ocepek, dipl. m. s.

Prof. dr. Pirtošek poleg tega vodi tudi pouk nevrologije oz. nevroloških ved drugje na Univerzi (Filozofska in Pedagoška fakulteta) in pouk Kognitivne nevroznanosti I in II na srednjeevropskem meduniverzitetnem (Dunaj, Budimpešta, Zagreb in Bratislava) študiju Kognitivne znanosti.

Člani Katedre so raziskovalno aktivni bodisi kot nosilci bodisi kot sodelavci pri raziskovalnih projektih, ki potekajo na raziskovalnih ustanovah, kjer so večinsko zaposleni, kar je v večini primerov Univerzitetni klinični center Ljubljana. V okviru raziskovalnih projektov vsako leto razpišemo teme za raziskovalne študentske naloge. Vsako leto vsaj eno tako opravljeno delo prejme bodisi Prešernovo fakultetno nagrado bodisi fakultetno priznanje.

 

ŽIVČEVJE-ZEMLJEVID.png


Novice

PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 3293
E-POŠTA / E-MAIL
zvezdan.pirtosek(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS