Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo

Dopolnilni izpiti

 

Dopolnilni izpit za kandidate iz drugih držav iz predmeta Otroško in preventivno zobozdravstvo je v obliki pisnega in ustnega izpita. Za izpit zahtevane vsebine so istovetne z vsebinami na dodiplomskem študiju MF UL.

Termini dopolnilnih pisnih izpitov v letu 2022:

  • 23. 2. 2022
  • 15. 6. 2022
  • 24. 8. 2022


Pisni del izpita poteka v predavalnici na Stomatološkim kliniki, Hrvatski trg 6, ob 14 uri. Kandidat, ki uspešno opravi pisni izpit (doseže 60 % ali več), po dogovoru z izpraševalcem nadaljuje z ustnim izpitom. 

Prijave na pisni del dopolnilnega pisnega izpita: sonja.leben(at)mf.uni-lj.si

PREDSTOJNICA / HEAD
Izr. prof. dr. Alenka Pavlič, dr. dent. med.
NASLOV / ADDRESS
Hrvatski trg 6
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 42 68
F: +386 1 522 42 68
E-POŠTA / E-MAIL
alenka.pavlic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Četrtek 10-11 ure