Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo

Raziskovalno delo

 

Člani katedre so sodelavci raziskovalnega programa Preiskovanje orofacialnega področja za izboljšanje oralnega zdravja in projekta Spektroskopsko proučevanje razvoja dentina. Raziskovalno sodelujejo z drugimi katedrami Medicinske fakultete in drugimi fakultetami Univerze v Ljubljani (Naravoslovno tehniško fakulteto) ter tujimi univerzami (University of Helsinki, Finska).

PREDSTOJNICA / HEAD
Izr. prof. dr. Alenka Pavlič, dr. dent. med.
NASLOV / ADDRESS
Hrvatski trg 6
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 42 68
F: +386 1 522 42 68
E-POŠTA / E-MAIL
alenka.pavlic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Četrtek 10-11 ure