Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo

Založniška dejavnost

 

Endodontija mlečnih in mladih stalnih zob (2014)
Cena 25 €
Urednik: doc. dr. . Alenka Pavlič, dr. dent. med.
ISBN 978-961-267-071-9

naslovna stran

kazalo

Preprečevanje strahu in bolečine otrok in mladostnikov pri zobozdravniku (2015)
Cena: 25 €
Urednici: Izr. prof. dr. Alenka Pavlič, dr. dent. med. in doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
ISBN 978-961-267-096-2

naslovna stran

kazalo
 

PREDSTOJNICA / HEAD
Izr. prof. dr. Alenka Pavlič, dr. dent. med.
NASLOV / ADDRESS
Hrvatski trg 6
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 42 68
F: +386 1 522 42 68
E-POŠTA / E-MAIL
alenka.pavlic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Četrtek 10-11 ure