Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo

Strokovna dejavnost

 

Nekateri člani Katedre delujejo tudi kot specialisti na Stomatološki kliniki UKC v Ljubljani. Zadolženi so za zahtevno zobozdravniško zdravljenje pacientov na Centru za otroško in preventivno zobozdravstvo oz. za zobozdravniško zdravljenje v okviru terciarne dejavnosti. Hkrati sodelujejo kot mentorji pri izobraževanju specializantov otroškega in preventivnega zobozdravstva ter so-oblikujejo strokovno doktrino v slovenskem prostoru. Člani Katedre so člani domačih in mednarodnih strokovnih združenj ter aktivno sodelujejo pri domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih.

PREDSTOJNICA / HEAD
Izr. prof. dr. Alenka Pavlič, dr. dent. med.
NASLOV / ADDRESS
Hrvatski trg 6
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 42 68
F: +386 1 522 42 68
E-POŠTA / E-MAIL
alenka.pavlic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Četrtek 10-11 ure