Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa

Pedagoška dejavnost

 

Člani katedre se ukvarjajo s pedagoškim, raziskovalnim ter kliničnim delom. Vsebina in način pouka sta se na katedri razvijala v skladu z razvojem stroke in organizacijo pouka UL MF. Katedra je glede kliničnih dejavnosti povezana s centrom za zobne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

Največji delež izobraževalnega dela zajema dodiplomski študij. Dodiplomski pouk izvajajo za študente dentalne medicine UL MF od prvega do šestega letnika in pri izbranih predavanjih za študente splošne medicine UL MF. Katedra poučuje pri obveznih predmetih: Anatomija za dentalno medicino (1. letnik prenovljenega programa), Funkcionalna in klinično-aplikativna morfologija in embriologija zobnega organa, Uvod v klinično dentalno medicino 2 (2. letnik prenovljenega programa), Stomatološki predklinični praktikum, Stomatološka propedevtika 2, Brezbolečinsko delo v zobozdravstvu (3. letnik prenovljenega programa), Stomatološka propedevtika, Splošna in dentalna radiologija, Zobne bolezni 1 (4. letnik), Zobne bolezni 2 (5. letnik), Zobne bolezni 3, Gerontostomatologija (6. letnik). Katedra poučuje še pri predmetu Klinična stomatologija za 5. letnik študentov medicine.

Pouk se odvija v obliki predavanj, seminarjev, predkliničnih in kliničnih vaj, klinične prakse, izbirnih predmetov, vodenega individualnega študija; študenti imajo tudi možnost individualnega raziskovalnega dela. Člani katedre so uspešni mentorji dodiplomskim študentom pri raziskovalnih Prešernovih nalogah, ki so bile že velikokrat nagrajene s priznanji in fakultetnimi Prešernovimi nagradami.

Katedra pokriva tudi dejavnosti podiplomskega pouka. Člani katedre so mentorji študentom na doktorski stopnji, sodelujejo pri programu izobraževanja pripravnikov, specializacije iz zobnih bolezni in endodontije, podiplomskem izobraževanju zobozdravnikov. V okviru doživljenjskega izobraževanja sodobno znanje svojega področja posredujejo širšemu slovenskemu prostoru. Skupaj z drugimi specialisti vsako drugo leto organizirajo simpozij iz zobnih bolezni in endodontije.

 

jan.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.
NASLOV / ADDRESS
Hrvatski trg 6
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 4254
E-POŠTA / E-MAIL
janja.jan(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
četrtek, 11.00 - 12.00