O študiju

Razpis in vpis

 

PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS

 

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe, ki ga Univerza objavi predvidoma v mesecu februarju na svoji spletni strani.

 

VPISI V VIŠJE LETNIKE

 

Študenti bodo o vpisu v višje letnike obveščeni predvidoma v drugi polovici meseca avgusta 2021.