5. letnik

Otroško in preventivno zobozdravstvo 2

Cilji

Ob zaključku dodiplomskega študija ima študent teoretična in praktična klinična znanja potrebna za opravljanje osnovnega preventivnega in kurativnega zobozdravniškega dela v otroškem in mladinskem zobozdravstvu.

Vsebina

Zimski semester 5. letnika (9. semester)

Na predavanjih je študent seznanjen z razvojem okluzije, razpoznavo malokluzij in interceptivnim ortodontskimi posegi pri otrocih ter poškodbami mlečnih in stalnih zob z nedograjenimi koreninami (razvrstitve oblik poškodb, prva pomoč, klinično spremljanje pacientov po poškodbah zob, najpogostejši zapleti po poškodbah zob in ukrepanje v primeru razvoja zapletov). Študent na predklinični vaji na modelu zobnega loka namesti gumijasto opno (koferdam), na mlečnih in stalnih zobeh naredi zalitje, odontomijo, zalivko 2. razreda, preparacijo za polno kovinsko prevleko (SSC), dograditev zoba s strip krono in pulpotomijo. Na kliničnih vajah študent opravi stomatološko preiskavo otroka oz. mladostnika, postavi diagnozo in naredi načrt zdravljenja. Pod nadzorom oz. ob sodelovanju asistenta opravi preventivne in kurativne postopke zdravljenja bolezni zob mlečnih in stalnih zob.

Letni semester 5. letnika (10. semester)

Na predavanjih je študent seznanjen s področji: ▪ posebnostmi v številu in obliki zob pri otrocih in mladostnikih, ▪ prirojenimi in pridobljenimi razvojnimi motnjami trdih zobnih tkiv, ▪ uporabo lokalne anestezije v pedontologiji, ▪ zobozdravniškim zdravljenjem v sedaciji ter v splošni anesteziji. Študent na predklinični vaji na modelih zob oskrbi "poškodbovane zobe": oskrbi zobno pulpo in dogradi krono zoba po komplicirani frakturi zobne krone, naredi repozicijo in imobilizacijo po avulziji zoba. Na kliničnih vajah nadaljuje z delom vaj tega predmeta iz 9. semestra.


REŽIM ŠTUDIJA


URNIK

Razpored predavanj 2020/2021, zimski semester

Datum

Naslov predavanja

19. 11. 2020

(8-10 h)

Izraščanje in izpad mlečnih, izraščanje stalnih zob

Razvoj okluzije in malokluzije mlečnega, menjalnega in stalnega zobovja 

26. 11. 2020

(8-10 h)

Poškodbe zob: klinična preiskava

Prva pomoč pri poškodbah mlečnih zob

3. 12. 2020

(8-10 h)

Prva pomoč pri poškodbah stalnih zob

Avulzija 

10. 12. 2020

(8-10 h)

Spremljanje in prognoza po poškodbah zob

17. 12. 2020

(8-10 h)

Preprečevanje poškodb zob otrok in mladostnikov

 

Razpored predavanj 2020/2021, letni semester

Datum

Naslov predavanja

6. 5. 2021
(9-11 h)

Razvojne motnje v številu in obliki zob
Dedno pogojene razvojne okvare trdih zobnih tkiv 
Razvojne okvare zob zaradi dejavnikov okolja

13. 5. 2021
(9-11 h)

Obzobna tkiva  in bolezni obzobnih tkiv  pri otrocih in mladostnikih
Najpogostejše  lezije ustne sluznice  pri otrocih in mladostnikih

20. 5. 2021
(9-11 h)

Sodelovanja otroka pri zobozdravniku
Lokalna anestezija v pediatričnem zobozdravstvu

27. 5. 2021
(9-11 h)

Sedacija v pediatričnem zobozdravstvu
Splošna anestezija v pediatričnem zobozdravstvu

 

Klinične vaje, zimski in letni semester

Študentje so razdeljeni v šest skupin. Študent opravlja klinične vaje ves semester v istem terminu.

Torek

Sreda

7.30 - 9.00

7.30 - 9.00

9.15 - 10.45

9.15 - 10.45

11.00 - 12.30

11.00 - 12.30

 

Vaja v predklinični vajalnici, zimski semester 

Vsebina vaje: namestitev gumijaste opne (koferdam), odontomija, zalivka 2. razreda, preparacija za polno kovinsko prevleko (SSC), dograditev zoba s strip krono in pulpotomija. 

Študentje so razdeljeni v tri skupine. Vsak študent opravlja vajo od 16-20 ure, v enem izmed treh terminov, ki bodo sporočeni naknadno.
 

Vaja v predklinični vajalnici, letni semester 

Vsebina: zob oskrbo »poškodovanih zob« na modelih: oskrba zobne pulpe, dograditev krone zoba po komplicirani frakturi zobne krone, repozicija in imobilizacija “izbitega” zoba

Študentje so razdeljeni v tri skupine. Vsak študent opravlja vajo od 16-20 ure, v enem izmed treh terminov, ki bodo sporočeni naknadno.
 

Izpit OPZ2

Pisni izpit lahko študent opravlja po zaključenem 10. semestru DM.

Izpit sestavlja 20 vprašanj izbirnega tipa, sestavljenih skladno s Pravilnikom o ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa medicina in dentalna medicina.

 

Izpitni roki 2020/2021

  • 24. 6. 2021 ob 9 uri
  • 8. 7. 2021 ob 9 uri
  • 26. 8. 2021 ob 9 uri

OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure