5. letnik

Sodna medicina in stomatologija

Cilji

Ob koncu enosemestrskega študija bo študent spoznal osnove sodne medicine, mehanizme poškodb, predvsem glave, obraznega dela in zob, z izvedenstvom. Seznanil se bo s pravicami, dolžnostmi in odgovornostjo v zvezi z njegovim poklicem. Za spremljanje pouka je potrebno znanje iz vseh predkliničnih predmetov ter znanje iz večine kliničnih predmetov.

Vsebina

Študent spoznava osnove sodne medicine – mehanizme naravne in nasilne smrti, tanatologija I., tanatologija II., splošna in specialna identifikacija, s poudarkom na vlogi stomatologa pri masovnih nesrečah, seznani se z osnovami forenzične toksikologije (alkohol, droge, zdravila, prometna varnost), obdukcija – obvezna in dovoljena v luči zakonodaje in ekshumacija, ugotavljanje smrti, poškodbe po topi sili, z ostrim in koničastim predmetom, forenzično pomembne maksilofacialne poškodbe, osnove forenzične travmatologije in kraniocerebralne travme, strelne poškodbe, iatrogene poškdobe v zobozdravstvu. Spoznava zakonodajo – tako zdravstveno in kazensko z osnovami izvedenskega dela, s poudarkom na ocenjevanju telesnih poškodb maksilofacialnega področja, posebno pri poškodbah zob. Seznani se s pravicami, dolžnostmi in odgovornostjo v zvezi z njegovim poklicem. Interdisciplinarno sodelovanje.


REŽIM ŠTUDIJA

SODNA MEDICINA IN STOMATOLOGIJA - Režim študija 2023/24

FORENSIC MEDICINE AND STOMATOLOGY - Course Regime 2023/24

 


URNIK

 URNIK PREDAVANJ SM in STOMATOLOGIJA 2023/24

 URNIK VAJ SM in STOMATOLOGIJA 2023/24


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Tomaž Zupanc, dr. med.
E: tomaz.zupanc(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Maja Špolad
T: +386 1 543 72 02
E: maja.spolad(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po predhodnem dogovoru s tajništvom na
+386 1 543 72 02