EMŠ Medicina - 1. letnik

Medicinska celična biologija

Cilji

Študenti spoznajo temeljne značilnosti zgrdbe in delovanja celice, celičnih organelov in kompleksnih molekularnih struktur v celicah, zlasti vlogo v komunikacji znotraj celice, med celicami in s celičnim okoljem. Seznanijo se s celično-biološkimi metodami. Študenti razumejo pojme in zakonitosti, potrebne za študij temeljnih dogajanj na ravni celic, tkiv, organov in organizma.

Potrebno predznanje

Študenti morajo za razumevanje predavanj in vaj iz BIOLOGIJE CELICE obvladati izpitne vsebine, ki so navedene v Predmetnem izpitnem katalogu za splošno maturo pri predmetu biologija. Pri tem je za študij splošne medicine še posebej pomembno, da študenti suvereno obvladajo tudi naslednja znanja:

  • Razlike v zgradbi prokariontske in evkariontske celice ter poznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti delovanja celic

  • Osnovno kemijsko sestavo celic (DNA, RNA, proteini, ogljikovi hidrati, lipidi)

  • Mitotsko in mejotsko delitev

  • Zgradbo celične membrane in osnove zgradbe in delovanja celičnih organelov

  • Osnovne zakonitosti klasične Mendlove genetike

 


REŽIM ŠTUDIJA

 

Učni načrt z režimom študija - Medicinska celična biologija


IZVEDBENI URNIK

 

Izvedbeni urnik - Medicinska celična biologija


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC PREDMETA

prof. dr. Peter Veranič
T: +386 1 543 76 82
E: peter.veranic(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Mateja Erdani Kreft
T: +386 1 543 76 85
E: mateja.erdani(at)mf.uni-lj.si


Informacije

Vesna Cafuta
T: +386 1 543 76 80
E: vesna.cafuta(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

po dogovoru