Potrjen projekt Trojnega kampusa UL MF


Ob obisku predsednice EK gospe Ursule von der Leyen v Sloveniji 1. 7. 2021 sprejet projekt izgradnje Trojnega kampusa MF.

Več

Volitve dekana UL MF


Na volitvah, ki so potekale 14. junija 2021, je bil za dekana UL MF, za mandatno obdobje 2021-2025, izvoljen prof. dr. Igor Švab.

Več

Razpis za bivanje v Oražnovem domu

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MATEVŽ SRPČIČ

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MARGARETA ŽLAJPAH

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - LUKA ČAVKA

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MANUSHAQE SELMANI BUKLETA

Razpis podiplomskih tečajev v zimskem semestru 2021/2022

Referat zaprt 17. in 23. 6. 2021