SLO ENG

Katedra za ortopedijo
Zaloška 9
SI-1000 Ljubljana

telefon: 01/522-8879
Faks: 01/522-2474
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Gibala

Predmet Gibala izvajajo Katedra za ortopedijo, Katedra za fizikalno medicino in rehabilitacijo, Katedra za kirurgijo ter Katedra za slikovno diagnostiko. Obsega 4 tedne pouka (7 ECTS) in se zaključi z izpitom.

 

REŽIM ŠTUDIJA ZA PREDMET GIBALA

V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina objavljamo:

- Režim studija za predmet Gibala

 

PREDAVANJA IN IZPIT   -  GIBALA

- Seznam predavanj z literaturo in navodila za izpit v študijskem letu 2016/2017

 

VAJE IN SEMINARJI      

Navodila za vaje iz ortopedije

Navodila za vaje iz fizikalne medicine in rehabilitacije

Navodila za vaje iz travmatologije

 

IZPITNI ROKI IZ PREDMETA GIBALA v študijskem letu 2016/17


Vsem študentom je zagotavljeno prosto mesto za opravljanje izpita takoj po zaključku opravljenega sklopa, zato se na rezervirane roke (21.12.2016, 22.03.2017, 14.06.2017) lahko prijavijo le študentje 4. letnika iz vsakokratnega sklopa. Razpored za ustni del izpita bo objavljen na dan pisnega izpita v predavalnici Ortopedske klinike. V primeru neopravljenega ali delno opravljenega izpita se bo študent(ka) lahko prijavil(a) le na preostale proste termine v okviru razpisanega števila mest.

Indekse za vpis ocene lahko oddate na samem izpitu ali ob ponedeljkih in sredah med 8.00-9.00 v tajništvu Ortopedske klinike.

 

21.12.2016      PISNI IZPIT (80 kandidatov - 4. letnik, prvi sklop)
                          USTNI IZPIT 22.12.2016 in 23.12.2016

20.03.2017      PISNI IZPIT (40 kandidatov - Erasmus, 5. in 6. letnik)
                          USTNI IZPIT 21.03.2017

22.03.2017      PISNI IZPIT (80 kandidatov - 4. letnik, drugi sklop)
                          USTNI IZPIT 23.03.2017 in 24.03.2017

14.06.2017      PISNI IZPIT (80 kandidatov - 4. letnik, tretji sklop)
                          USTNI IZPIT 15.06.2017 in 16.06.2017

19.06.2017      PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)
                          USTNI IZPIT 20.06.2017

11.09.2017      PISNI IZPIT (40 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)
                          USTNI IZPIT 12.09.2017

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani