Biomehanika sklepov


Predmet se bo v študijskem letu 2020/2021 predvidoma izvajal v tednu od 23. do 27. novembra 2020 in od 21. do 25. junija 2021.

Natančen razpored pouka bo na razpolago okvirno en mesec pred začetkom pouka.

Dodatne informacije na <veronika.kralj-iglic(at)fe.uni-lj.si>.


REŽIM ŠTUDIJA

 

Biomehanika sklepov


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCA PREDMETA

prof. dr. Vane Antolič
prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

INFORMACIJE

veronika.kralj-iglic(at)fe.uni-lj.si