Inštitut za fiziologijo

Elektrofiziologija srca:

Cilji programa:


Merjenje fluktuacij intervalov PQ in QT pri normalnih preiskovancih v različnih pogojih in pri nekaterih boleznih srca (razvoj merilne in analitične opreme, matematični modeli za razumevanje pojavov).


Merili smo fluktuacije intervalov PQ in QT pri normalnih preiskovancih v različnih pogojih in pri nekaterih boleznih srca (koronarna bolezen, variabilnost pri ženskah v postmenopavzalnem obdobju). Izpopolnili smo software za analizo signala EKG in ga prevedli v okolje Delphi, tako da ga je mogoče uporabljati v okolju Widows. Objava rezultatov v Int J Cardiol (2000, 2002 in 2003). Izpopolnili smo pascalski software za analizo signala EKG in ga poslali v testiranje (NASA in Texas Heart Institute, Houston, ZDA). Naš analitični program temelji na sistemu Windows32, ki hkrati komunicira s komercialnim programom Cardiax za snemanje 12 kanalnega EKG pri človeku, s programom za visokofrekvenčni elektrokardiogram, ki ga razvijajo raziskovalci iz NASE, Houston. Program je povsem avtomatičen in deluje v realnem času.

client-2.jpg
PREDSTOJNIK
Prof. dr. Žarko Finderle, dr. med.
NASLOV
Zaloška 4
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 75 12
F: +386 1 543 75 01
EMAIL
zarko.finderle(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
pon - pet: 9:30 - 10:30