Inštitut za fiziologijo

Kardiovaskularna dinamika: 

Cilji programa:  

Mehanske lastnosti, zlasti viskoelastične in podajnost v diastoli, izoliranega in delujočega (pri odprtem prsnem košu) levega prekata budre (zajca) ter njih pomen; Razvoj metod: razvoj merilne tehnike za merjenje majhnih premikov (analiza video-slike), študij mehanizmov z matematičnimi modeli.

Kratka predstavitev rezultatov raziskovalnega dela:

  • Uvedba 3 merilnih metod (video slika, ultrazvočni kristali, impedančna pletizmografija), modela sepse pri podgani, in merilne metode za stereološko analizo vsebnosti kolagena in edema v steni levega prekata. Razvili smo interkativni matematični model za simulacijo delovanja levega prekata in krvnega prekata za analizo eksperimentalnih podatkov in študij delovanja krvnega obtoka. 
  • Merjenje viskoelastičnih lasnosti izoliranega levega prekata budre v diastoli. Metodo za merjenje majhnih premikov (analiza video-slike) smo prilagodili za delovanje na delujočem srcu. Razvili smo metodo, s katero smo z optičnimi epikardialnimi označevalci določali ekvatorialno ravnino pri prosti steni levega prekata na podlagi analize video slike. Ugotovili smo značilnosti relaksacije pritiska in segmentov prekatne stene pri izoliranem levem prekatu budre. 
  • Uvedli smo metodo merjenja epikardialnih razdalj proste prekatne stene levega prekata pri odprtem košu budre in podgane s 3 pari ultrazvočnih kristalov kot dopolnilno metodo merjenja majhnih premikov z analizo video-slike. 
  • Uvajanje metode določanja volumna delujočega levega prekata pri podgani in budri z impedančno pletizmografijo na podlagi katetra, ki se uvede v levi prekat.
  • Merjenje elastične lastnosti delujočega levega prekata v diastoli pri podganah v sepsi. V ta namen smo uvedli model sepse pri podganah in uvedli metodo za merjenje polosi in segmentov levega prekata z ultrazvočnimi kristali na delujočem srcu pri odprtem prsnem košu, izoliranega in delujočega (pri odprtem prsnem košu) levega prekata budre. Hkrati smo merili pritiske v levem prekatu in aorti z dvema mikromanometroma. Razvili smo metodo in računalniški program za določanje vsebnosti kolagena in obsežnosti edema prekatne stene levega prekata podgane v sepsi s stereološko analizo.
  • Izpopolnili smo matematični model levega prekata z vključitvijo koronarne cirkulacije za razlago izmerjenih pojavov na levem prekatu, in z vključitvijo koronarne cirkulacije za razlago izmerjenih pojavov na levem prekatu (poročanje na svetovnem kongresu Cardiovascular System Dynamics Society, 2002 v Baltimoru). Model krvnega obtoka se uporablja pri vajah in na magistrskem študiju.
  • Postavili smo metabolično hipotezo regulacije arterijskega tlaka in o njej poročali na Workshopu 2003 v Grazu. (V. Starc: Synergistic effects of myogenic and metabolicmechanisms on the autoregulation of blood flow through muscle tissue: a mathematical model study. CardiovascEng 2003.)
client-2.jpg
PREDSTOJNIK
Prof. dr. Žarko Finderle, dr. med.
NASLOV
Zaloška 4
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 75 12
F: +386 1 543 75 01
EMAIL
zarko.finderle(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
pon - pet: 9:30 - 10:30