O študiju

NAVODILA IN OBRAZCI

 


Navodila za prijavo doktorske teme in postopek v zvezi z doktorskim študijem:
 

 

Posodobljena navodila za prijavo dispozicije doktorske disertacije in postopek v zvezi z doktorskim študijem


Instructions for Submittting a Doctoral Thesis Theme

 

Vsebina predloga doktorske teme 

 

Dodatna pojasnila glede objave članka - pogoj za zaključek doktorata 

 

Izdelava doktorske disertacije v obliki člankov


Pridobivanje soglasij etičnih komisij v sklopu raziskav na doktorskem študiju

 

Mentorstvo in somentorstvo  pri doktoratih 

 

Pravila UL o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na  interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina

 

Obrazci, namenjeni doktorskim študentom na Medicinski fakulteti:

Prijavnica/zapisnik za izbirni predmet (pdf, MS Word)

Obrazec Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (MS Word)

Guidelines for research data management planning (MS Word)

Obrazec za prijavo teme doktorske disertacije (pdf. MS Word)

Obrazec za predstavitev teme doktorske disertacije (pdf, MS Word)

Izjava ob oddaji doktorskega dela (pdf. MS Word)

Vzorec 2. strani doktorske naloge (pdf. MS Word)

Vzorec 2. strani doktorske naloge - imenovanje enotne komisije (pdfMS Word)

 

Obrazci za Individualno raziskovalno delo - IRD:
  • 3-letni program

Obrazec IRD - opravljene obveznosti za vpis v 2. letnik (pdf)

Obrazec IRD - opavljene obveznosti za vpis v 3. letnik (pdf)

Obrazec IRD - poročilo o IRD v 3. letniku (pdf)

  • 4-letni program

Obrazec IRD - opravljene obveznosti za vpis v 2. letnik (pdf)

Obrazec IRD - opavljene obveznosti za vpis v 3. letnik (pdf)

Obrazec IRD - opravljene obveznosti za vpis v 4. letnik (pdf)

Obrazec IRD - poročilo o IRD v 4. letniku (pdf)

 

Obrazci, namenjeni mentorjem in članom komisije za spremljanje doktorskega študenta na Medicinski fakulteti:

Izjava mentorja o prevzemu mentorstva (MS Word)

Izjava somentorja o prevzemu somentorstva (MS Word)

Ocena predloga teme doktorske disertacije (pdfMS Word

Vprašalnik za ocenjevanje predloga doktorske naloge (pdf)

Ocena doktorske disertacije (pdfMS Word

Doctoral thesis assessment (pdf, MS Word)