4. letnik

Koža in spolne bolezni

Cilji in kompetence

Pri predmetu študent prejme osnovno znanje o najpogostejših kožnih in spolno prenosljivih boleznih. Nauči se prepoznavati različne kožne vzbrsti in razume njihovo patogenezo. Osvoji osnovne diagnostične postopke in osnove sodobnega lokalnega in sistemskega zdravljenja kožnih in spolnih bolezni. Nauči se kako iz anamnestičnih podatkov in diagnostičnih preiskav stopenjsko graditi diagnozo kožne in spolno prenosljive bolezni. Pozna diferencialno diagnozo omenjenih bolezni, njihovo epidemiologijo in metode preprečevanja. Seznani se z razvojem novih metod diagnostike in zdravljenja.

Pridobljeno znanje študentu omogoča prepoznavanje pogostih kožnih bolezni na osnovi klinične slike in poteka kožnih sprememb. Nauči se tudi prepoznavati najpogostejše kožne manifestacije nedermatoloških in internističnih bolezni. Seznanjen je z vplivom kožnih bolezni na ves organizem in njihov psiho-socialni vpliv.

Študent bo sposoben uporabiti znanje v klinični praksi in razmejiti, do katere meje lahko zdravi sam in kdaj je potreben nasvet specialista.

Vsebina predmeta

V sklopu bo obnovljena anatomija, fiziologija in histopatologija kože. Predstavljena bo dermatološka semiotika z opisi najpogostejših kožnih in spolno prenosljivih bolezni. Študentje spoznajo epidemiologijo, etiologijo, patogenezo, klinično sliko, diferencialno diagnozo in stopenjsko diagnostiko kožnih in nekaterih spolno prenosljivih bolezni. Seznanijo se z osnovnimi načeli lokalnega zdravljenja in zdravljenjem z različnimi sistemskimi zdravili ter ob kliničnih vajah s pristopom k bolniku s kožno boleznijo.


REŽIM ŠTUDIJA

 

Koža in spolne bolezni - Režim študija 2021/2022

 

Skin and veneral diseases - Course Regime 2021/2022


URNIK

 

Urnik pouka - 3. sklop 2021/2022

 

SKIN - Schedule for 2. round

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Mateja Dolenc Voljč, dr. med.
T: +386 1 231 2559
E: mateja.dolenc-voljc(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po dogovoru