4. letnik

Živčevje

Cilji

Diagnosticiranje nevroloških bolezni na osnovi anamneze, kliničnega pregleda in dodatnih laboratorijskih in slikovnih preiskav, samostojno ukrepanje pri nujnih stanjih v nevrologiji, poznavanje trenutno veljavnih načinov zdravljenja in rehabilitacij ter seznanjanje z možnostmi na tem področju v prihodnje, celostno obravnavanje bolnika brez ozkega osredotočenja na eno bolezen, javnozdravstveni vidiki bolezni živčevja.

Vsebina

Funkcijski sistemi živčevja, simptomi in znaki nevroloških bolezni, razdelitev nevroloških bolezni, pota do nevrološke diagnoze, urgentna stanja v nevrologiji, kronične nevrološke bolezni, mejna področja med nevrologijo in psihiatrijo, infekcijske bolezni s prizadetostjo živčevja, operabilna stanja v nevrologiji, nevrološke komplikacije bolezni drugih sistemov, zdravljenje nevroloških bolezni in bolečine; farmakološko, druge možnosti, Rehabilitacija v nevrologiji.


ŽIVČEVJE-ZEMLJEVID.png

 


REŽIM ŠTUDIJA

Živčevje


URNIK

 

BASIC INSTRUCTIONS FOR NERVOUS SYSTEM COURSE

NERVOUS SYSTEM SCHEDULE

STUDENT GROUP LIST - 1st BLOCK

EXAM DATES FOR ERASMUS STUDENTS: 4. 11. 2019, 13. 1. 2020

ADDITIONAL LITERATURE

 

ŽIVČEVJE URNIK - 1. BLOK

Urnik predavanj iz nevrokirurgije - 1. BLOK

Razpored skupin 1. BLOKA 

Navodila za uporabo google koledarja

 

IZPITNI ROKI

REDNI: 4. 11. 2019, 13. 1. 2020, 2. 3. 2020, 11. 5. 2020

Redni izpitni roki so odprti za študente 4. letnika. Zaradi kratkega izpitnega obdobja, ki ga ima Katedra po vsakem bloku na voljo, se lahko študenti prijavijo na izpitne roke po naslednjih pravilih:

1. blok: možna prijava na prvi in drugi redni rok + vsi ponavljalni roki;

2. blok: možna prijava na drugi in tretji redni rok + vsi ponavljalni roki;

3. blok: možna prijava na tretji in četrti redni rok + vsi ponavljalni roki;

4. blok: možna prijava na četrti redni rok + vsi ponavljalni roki;  

PONAVLJALNI: 22. 6. 2020, 7. 9. 2020

Ponavljalni izpitni roki so odprti za vse študente.


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC

prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.
T: +386 1 522 3293
E: zvezdan.pirtosek(at)mf.uni-lj.siInformacije

Senta Jaunig
T: +386 1 522 3293
E: senta.jaunig(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

pon.: 13.00-14.00
sre.-čet.: 10.00-11.00