4. letnik

Živčevje / Nervous System

Cilji

Diagnosticiranje nevroloških bolezni na osnovi anamneze, kliničnega pregleda in dodatnih laboratorijskih in slikovnih preiskav, samostojno ukrepanje pri nujnih stanjih v nevrologiji, poznavanje trenutno veljavnih načinov zdravljenja in rehabilitacij ter seznanjanje z možnostmi na tem področju v prihodnje, celostno obravnavanje bolnika brez ozkega osredotočenja na eno bolezen, javnozdravstveni vidiki bolezni živčevja.

Vsebina

Funkcijski sistemi živčevja, simptomi in znaki nevroloških bolezni, razdelitev nevroloških bolezni, pota do nevrološke diagnoze, urgentna stanja v nevrologiji, kronične nevrološke bolezni, mejna področja med nevrologijo in psihiatrijo, infekcijske bolezni s prizadetostjo živčevja, operabilna stanja v nevrologiji, nevrološke komplikacije bolezni drugih sistemov, zdravljenje nevroloških bolezni in bolečine; farmakološko, druge možnosti, Rehabilitacija v nevrologiji.


ŽIVČEVJE-ZEMLJEVID.png

 


REŽIM ŠTUDIJA / COURSE REGIME

 

Režim študija

Course regime


URNIK / SCHEDULE

 

URNIK 2022/23

 

 IV. BLOK (2. rotacija)

Urnik

Skupine

Basic course information

____________________________________________________________________

Urnik predavanj iz nevrokirurgije

____________________________________________________________________

IZPITNI ROKI / COURSE EXAMS

 

REDNI: 7. 11. 2022 (14:00), 9. 1. 2023 (13:00), 27. 2. 2023 (13:00), 8. 5. 2023 (13:00)

Redni izpitni roki so odprti za študente 4. letnika po naslednjem pravilu:

1. rok za študente/tke 1. rotacije; 

2. rok za študente/tke 4. in 1. rotacije;

3. rok za študente/tke 3. in 4. rotacije

4. rok za študente/tke 2. in 3. rotacije. 

 

PONAVLJALNI: 19. 6. 2023 (12:00 VP); 4. 9. 2023 (12:00 SP)

Ponavljalni izpitni roki so odprti za študente vseh rotacij in generacij.

 


OBVESTILA O PREDMETU/SUBJECT NOTICES


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC

prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.
T: +386 1 522 3293
E: zvezdan.pirtosek(at)mf.uni-lj.siInformacije

Senta Jaunig
T: +386 1 522 3293
E: senta.jaunig(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

pon.: 13.00-14.00
sre.-čet.: 10.00-11.00