Alternativna prehrana

VSEBINA:

Alternativne oblike prehrane so načini prehranjevanja, ki se bolj ali manj oddaljujejo od običajnih, splošno priznanih prehranskih navad v našem okolju. Problem je, da ti načini prehranjevanja ne upoštevajo vseh načel varovalne oziroma uravnotežene prehrane. Pri predmetu študenti spoznajo:

1. zgodovinski pogled na različne načine prehranjevanja;

2. verske, etnične, kulturne, zgodovinske, zdravstvene in druge vidike za nastanek alternativnih načinov prehranjevanja;

3. vrste alternativnih načinov prehranjevanja:
lakto-vegetarijanska prehrana,
lakto-ovo-vegetarijanska prehrana,
strogo vegetarijanska prehrana,
frutarijanska prehrana,
makrobiotika,
presna prehrana,
postenje,
različne diete.

4. pasti alternativnih načinov prehranjevanja:
pomanjkanje pomembnih hranil;
vpliv na zdravje;
alternativni načini prehranjevanja v obdobju nosečnosti in dojenja;
alternativni načini prehranjevanja v obdobju odraščanja.

 

CILJI

Spoznati različne alternativne ‒ komplementarne načine prehranjevanja, njihove značilnosti in vplive na zdravje.

KOMPETENCE

Študenti razumejo verske, etične, kulturne, zgodovinske, zdravstvene in ostale vzroke (npr. modne) za prehod na alternativne načine prehranjevanja.


 NAJAVA - Alternativna prehrana


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure