Biokemijski označevalci

Vsebina:

MOLEKULARNE OSNOVE BIOKEMIJSKIH OZNAČEVALCEV: -različne biomolekule kot možni diagnostični in prognostični označevalci (posamezne molekule DNA, RNA, proteini, metaboliti ali nabori teh molekul); -različni biološki vzorci kot vir označevalcev.

RAZVOJ BIOKEMIJSKIH OZNAČEVALCEV: -najnovejši metodološki pristopi iskanja novih biokemijskih označevalcev v različnih bioloških vzorcih (genomski, transkriptomski, proteomski in metabolomski pristop); -predanalizni, analizni in poanalizni dejavniki in postopki (standardni protokol zbiranja, procesiranja in shranjevanja vzorcev, ustrezne analitske metode, ustrezni statistični pristopi); -pregled faz razvoja novih biokemijskih označevalcev (faze odkrivanja, faze validacije, klinične faze razvoja).

DIAGNOSTIČNE ZNAČILNOSTI OZNAČEVALCEV: -vrednotenje označevalcev s pomočjo ROC krivulj in AUC vrednosti; -osnovne diagnostične značilnosti označevalcev (specifičnost, občutljivost, pozitivna in negativna napovedna vrednost); -diagnostični in prognostični algoritmi.

IZBRANI PRIMERI OZNAČEVALCEV: -primeri označevalcev v predklinični fazi razvoja (posamezni proteini, nabori metabolitov in proteinov kot možni diagnostični označevalci endometrioze in raka endometrija); -primeri označevalcev v rutinski klinični uporabi (CA-125, HE-4, algoritem ROMA in rak jajčnikov, PSA in rak prostate, ...); -primeri novejših pristopov: MammaPrint®, Prosigna®, Oncotype®, Mammostrat®,...

Cilji:

Študenti spoznajo različne vrste biokemijskih označevalcev, najnovejše metodološke pristope iskanja biokemijskih označevalcev. Seznanijo se z vsemi fazami razvoja novih biokemijskih označevalcev, z osnovnimi diagnostičnimi značilnostmi označevalcev in z izbranimi primeri označevalcev.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

REŽIM ŠTUDIJA

COURSE REGIME

 


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
T: +386 1 543 76 57
E: tea.lanisnik-rizner(at)mf.uni-lj.si


Informacije

Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure
pon. - petek 10:00-13:00