Biomedicina med laboratorijem in bolniško posteljo

Vsebina: 
Kot vzorec navajamo teme, ki bi jih na temelju najnovejše medicinske literature obravnavali, če bi bil izbirni pouk v naslednjem šolskem letu.

Vplivi dejavnikov v zgodnjem razvojnem obdobju na oblikovanje posameznikovega odziva na stres, na dovzetnost za razvoj motenj čustvovanja in maladaptivne vedenjske vzorce. 
Presnovni mehanizmi, ki so podlaga vpliva kalorične restrikcije na dolgoživost.
Plastičnost živčevja v zdravju (kot nevrobiološki korelat normalnega delovanja spomina in učenja) in bolezni (kot podlaga za številne psihiatrične in nevrološke bolezni, npr. Alzheimerjeva bolezen). 
Mehanizmi staranja krvožilnega sistema ter mehanizmi škodnega delovanja dejavnikov tveganja (kajenje, vnetje itd) v razvoju ateroskleroze. 
Nova spoznanja o mehanizmih škodljivega vpliva kajenja na razvoj kronične obstruktivne pljučne bolezni (npr. emfizem).


Cilji in kompetence:
Seznanjanje študentov z načini in metodami, kako nastajajo pomembna nova spoznanja o vzrokih in razvoju   nekaterih pogostejših humanih bolezni in bolezenskih stanj, o prirojenih in pridobljenih dejavnikih, ki vplivajo na tveganje za pojav bolezni in prispevajo k razlikam v njihovem poteku.

Na podlagi izbranih najsodobnejših pregledno-raziskovanih člankov študent spozna, kako napreduje znanstvena medicina, temelječa na razumevanju mehanizmov bolezni, iz katerih izhajajo nove možnosti za diagnostiko in prijemališča za različne metode zdravljenja. Skozi pretežno seminarsko obliko pouka se študenti izurijo v samostojnem branju in interpretiranju raziskovalne literature, v razlaganju novih spoznanj in razpravljanju o teh spoznanjih glede na patofiziološke mehanizme, ki so opisani v učbenikih, ter v predstavljanju raziskovalnih metod, rezultatov in zaključkov.
 


NAJAVA
 


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure