Biomehanika sklepov


Predmet se bo v študijskem letu 2018/2019 izvajal po zaključku tretjega-pomladanskega sklopa v tednu pred prvomajskimi počitnicami (22.04.-26.04.2019).

Natančen razpored pouka in dodatne informacije bodo okvirno na razpolago en mesec pred začetkom pouka.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCA PREDMETA

prof. dr. Vane Antolič
prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

INFORMACIJE

veronika.kralj-iglic(at)fe.uni-lj.si